Đà Nẵng xây dựng bảng chấm điểm chất lượng nhà hàng

VietTimes -- Ngày 26/5, Văn Phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố này vừa ban hành Bảng chấm điểm nhà hàng, cơ sở ăn uống đạt chuẩn phục vụ năm 2016 trên toàn thành phố.
Đà Nẵng xây dựng bảng chấm điểm chất lượng nhà hàng nhằm xây dựng chuẩn nhà hàng đảm bảo VSATTP
Đà Nẵng xây dựng bảng chấm điểm chất lượng nhà hàng nhằm xây dựng chuẩn nhà hàng đảm bảo VSATTP


Theo đó, bảng chấm điểm nhà hàng và bảng chấm điểm cơ sở ăn uống đạt chuẩn phục vụ do Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đề xuất nhằm làm cơ sở để các nhà hàng, cơ sở ăn uống trên địa bàn cải thiện chất lượng dịch vụ, vệ sinh ATTP nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân và khách du lịch, xây dựng hình ảnh thành phố văn minh.

Bảng chấm điểm gồm có 6 tiêu chí gồm: Vị trí, địa điểm tổ chức nhà hàng (5 điểm); Cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị (20 điểm); An toàn thực phẩm (ATTP - 20 điểm); Người quản lý và nhân viên phục vụ (20 điểm); Bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy (20 điểm); và Văn minh thương mại (15 điểm).

Ngoài các tiêu chí trên, bảng chấm điểm kèm theo một số nội dung cụ thể trong mỗi tiêu chí để chấm điểm một cách kỹ lưỡng, chuẩn xác nhất. Trên cơ sở bảng điểm, tổng điểm số 6 tiêu chí kể trên, các nhà hàng, cơ sở ăn uống dưới 85 điểm bị xem là chưa đạt chuẩn. Từ 85 điểm trở lên được chấm đạt chuẩn, từ 95 điểm đến mốc 100 điểm tối đa được chấm "Đạt chuẩn văn minh".

Trên cơ sở này, UBND các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng phải lập kế hoạch phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiến hành rà soát, đánh giá, cập nhật, phân loại các nhà hàng, cơ sở ăn uống đạt chuẩn tại địa phương. Đồng thời lập danh sách gửi về Sở Công thương TP Đà Nẵng và báo cáo UBND TP công bố trên các trang thông tin đại chúng để đông đảo người dân được biết.