Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu bảng chỉ số Vietnam ICT Index năm 2018

VietTimes -- Đây là năm thứ 10 liên tiếp, TP Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí thứ nhất nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2018. 
TP Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí thứ nhất nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2018.
TP Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí thứ nhất nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2018.

Xếp sau Đà Nẵng ở nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là TP HCM và Hà Nội.

Đối với nhóm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Tài chính đứng thứ nhất; xếp thứ hai là Bảo hiểm xã hội Việt Nam; và các vị trí kế tiếp lần lượt là Ngân hàng Nhà nước, Bộ TT-TT,…

Đứng ở 3 vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng là Bộ Giao thông Vận tải đứng thứ 17; Bộ Tài nguyên và Môi trường đứng thứ 18; và Thanh tra Chính phủ đứng thứ 19.

Xếp hạng chỉ số Vietnam ICT Index được Hội tin học Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thí điểm từ năm 2004 và chính thức thực hiện từ năm 2005.

Bộ tiêu chí ICT Index được cải tiến liên tục, theo chuẩn mực quốc tế, với hơn 100 tiêu chí con, đánh giá toàn diện các mặt hạ tầng kĩ thuật, nhân lực, việc xây dựng chính sách cũng như xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT). 

ICT Index là chỉ số chính thống về ứng dụng và phát triển CNTT-TT; phản ánh chân thực, khách quan và toàn diện nhất về việc đảm bảo điều kiện cho phát triển CNTT-TT của các cơ quan, địa phương tại Việt Nam. Chỉ số ICT Index cũng gắn kết, hỗ trợ đối với chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Cải cách hành chính (PAR Index). Bộ chỉ số còn thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hình xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử và thành phố thông minh trong giai đoạn hiện nay và định hướng tới năm 2025.