Đà Nẵng: Thêm kiến nghị về Sơn Trà gửi Trung ương

VietTimes -- Viện Sinh thái học Miền Nam (trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) và Hiệp hội du lịch Đà Nẵng vừa gửi Thư Kiến nghị đến các cơ quan Trung ương và TP Đà Nẵng về “Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên bán đảo Sơn Trà”.
Viện Sinh thái học Miền Nam (trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) và Hiệp hội du lịch Đà Nẵng vừa gửi Thư Kiến nghị đến các cơ quan Trung ương và TP Đà Nẵng về “Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên bán đảo Sơn Trà”.
Viện Sinh thái học Miền Nam (trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) và Hiệp hội du lịch Đà Nẵng vừa gửi Thư Kiến nghị đến các cơ quan Trung ương và TP Đà Nẵng về “Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên bán đảo Sơn Trà”.
Kiến nghị được đưa ra sau sự kiện Hội thảo khoa học về “Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên bán đảo Sơn Trà” do Viện Sinh thái học Miền Nam (trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) và Hiệp hội du lịch Đà Nẵng tổ chức nhằm góp thêm tiếng nói của các nhà khoa học về giá trị đa dạng sinh học của bán đảo Sơn Trà làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững đối với bán đảo Sơn Trà.
Cụ thể, Kiến nghị đưa ra giải pháp cần xác định Sơn Trà là một Vườn quốc gia thuộc hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam, hoàn trả lại diện tích rừng của Bán đảo Sơn Trà đã bị chuyển sang cho việc quy hoạch du lịch, tiến hành khảo sát xác định phạm vi, ranh giới, diện tích chính xác của Vườn quốc gia Sơn Trà trên thực địa và trên bản đồ, bao gồm cả hợp phần trên cạn và hợp phần biển ven bờ. Tiến hành quy hoạch bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia Sơn Trà theo Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ để làm nền tảng cho quy hoạch các loại hình và sản phẩm du lịch thích hợp.
Đồng thời thực hiện các hoạt động du lịch theo phương thức dịch vụ rừng đặc dụng quy định tại Nghị định số 117/2010/NĐ-CP và dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ. 
Thư Kiến nghị của Viện Sinh thái học Miền Nam và Hiệp hội du lịch Đà Nẵng gửi đến Trung ương và TP Đà NẵngThư Kiến nghị của Viện Sinh thái học Miền Nam và Hiệp hội du lịch Đà Nẵng gửi đến Trung ương và TP Đà Nẵng

Để đảm bảo bảo tồn và phát triển bán đảo Sơn Trà, thư Kiến nghị đưa ra một biện pháp ưu tiên trước mắt như: cần giữ nguyên hiện trạng hiện nay ở Sơn Trà. Không xây dựng mới các công trình hạ tầng và du lịch; Tháo bỏ ngay 40 móng biệt thự đã xây trái phép. Yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện các biện pháp chống trôi đất xuống biển trước mùa mưa bão 2017. 

Bên cạnh đó, thư kiến nghị UBND Đà Nẵng và chính phủ không quy hoạch Bán đảo Sơn Trà thành khu du lịch quốc gia để ưu tiên tập trung cho quy hoạch Bán đảo Sơn Trà thành khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Thành lập đoàn kiểm tra đánh giá hiện trạng các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà để có các giải pháp chấn chỉnh và cải thiện hiệu quả của hoạt động du lịch; UBND TP Đà Nẵng xem xét, nghiên cứu có thể thành lập Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Hải Vân-Sơn Trà; Và đề nghị việc bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên Bán đảo Sơn Trà có một thuận lợi hết sức to lớn, đó là công tác bảo tồn nằm ngay trong khu vực chiến lược an ninh quốc gia. Bởi Sơn Trà hiện đang thực thi nhiệm vụ kiểm soát không lưu và cảnh báo sớm toàn bộ vùng nước Biển Đông, vịnh Bắc Bộ và không phận Đông Nam Á, vì vậy vai trò của quốc phòng đối với vấn đề bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học của Bán đảo Sơn Trà là rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế và giữ gìn bảo vệ an ninh, an toàn xã hội bền vững.
Kiến nghị yêu cầu tháo dỡ các móng công trình xây dựng trái phép tại Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Biển Tiên SaKiến nghị yêu cầu tháo dỡ các móng công trình xây dựng trái phép tại Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Biển Tiên Sa

Trước đó, Hội thảo khoa học về “Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên bán đảo Sơn Trà” được tổ chức với sự tham dự của gần 190 đại biểu đến từ Văn phòng Chính phủ; Bộ TNMT; Bộ KHCN; Bộ Công an; các đại biểu quốc hội; các vị lão thành cách mạng, nhân sỹ trí thức  và cựu chiến binh TP Đà Nẵng; các Viện nghiên cứu và trường đại học trong cả nước

Đặc biệt sự kiện có sự tham dự của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật TP Đà Nẵng; Ủy Ban Quốc Gia Chương Trình Con Người Và Sinh Quyển Việt Nam; Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế tại Việt Nam (IUCN); Hội động vật học Frankfurt (CHLB Đức); Quỹ Bảo tồn Chà Vá Quốc Tế; Trung tâm con người và thiên nhiên (PanNature); Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng; Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học nước Việt xanh (GreenViet); Hội Bảo vệ lưu vực và dải biển Việt Nam; giám đốc một số Vườn quốc gia; các nhà khoa học và các chuyên gia thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khoa học liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học, rừng, kinh tế, xã hội, kiến trúc, xây dựng. 
Bùn đất theo mưa từ công trình Dự án Khu du lịch Biển Tiên Sa đổ tràn xuống biển đang đe dọa hệ sinh thái nơi đâyBùn đất theo mưa từ công trình Dự án Khu du lịch Biển Tiên Sa đổ tràn xuống biển đang đe dọa hệ sinh thái nơi đây

Sau khi nghe trình bày 12 báo cáo và 7 tham luận khoa học, tất cả các đại biểu của Hội thảo đã nhất trí và kiến nghị nội dung trên, đồng thời khẳng định giá trị sinh thái đặc thù của bán đảo Sơn Trà với hơn 1.010 loài thực vật và 21 loài nấm lớn (trong đó có 43 loài quý, hiếm theo quy định của Việt Nam và quốc tế); có 370 loài động vật (38 loài thú, 160 loài chim, 18 loài lưỡng cư, 52 loài bò sát, 19 loài cá và 79 loài côn trùng), trong đó có 24 loài quý, hiếm theo quy định của Việt Nam và quốc tế.; Có từ 700-1.300 cá thể Chà vá chân nâu, loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm tronng sách đỏ cần bảo vệ khẩn cấp; Cùng hệ sinh thái biển, rặng san hô ven chân núi Sơn Trà.