Đà Nẵng tạm dừng mua sắm ô tô, tài sản đắt tiền

VietTimes -- UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tạm dừng mua sắm ô tô, tài sản đắt tiền, sửa chữa lớn trụ sở làm việc...
Đà Nẵng tạm dừng mua sắm ô tô, tài sản đắt tiền
Đà Nẵng tạm dừng mua sắm ô tô, tài sản đắt tiền

Nội dung được UBND TP Đà Nẵng báo cáo liên quan đến công tác phòng, chống lãng phí chuẩn bị trình bày tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) sắp diễn ra. 

Theo Báo cáo, ngoài việc tạm dừng mua sắm ô tô, tài sản đắt tiền, sửa chữa lớn trụ sở làm việc. UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tiết giảm tối đa các khoản chi tiêu chưa bức thiết; hạn chế tối đa các khoản chi hội họp, hội thảo, sơ kết, tổng kết, tiếp khách. 

Bên cạnh đó, nhằm quản lý chặt dự toán chi tiêu ngân sách, các cơ quan chức năng Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch đấu thầu mua sắm các trang thiết bị công; quản lý đầu tư xây dựng cũng như thẩm định kết quả đấu thầu đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thẩm tra hồ sơ quyết toán, quy trình thẩm tra, xuất toán các chi phí không hợp lý nhằm giảm chi cho ngân sách nhà nước, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách nhà nước.