Đà Nẵng tạm dừng mua sắm, điều chuyển xe công

ViietTimes -- UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng tài sản công theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời xem xét phương án hạn chế phương tiện cá nhân đi vào trung tâm TP.
UBND TP Đà Nẵng vừa chỉ đạo tạm dừng chủ trương mua sắm, điều chuyển, bán xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
UBND TP Đà Nẵng vừa chỉ đạo tạm dừng chủ trương mua sắm, điều chuyển, bán xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án, địa phương căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 và xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, lưu ý tạm dừng chủ trương mua sắm, điều chuyển, bán xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
Đồng thời giao Sở Y tế, Sở GD-ĐT, Sở Lao động-TB&XH chủ động có văn bản xin ý kiến các Bộ chủ quản đối với nội dung và tiến độ ban hành quy định chi tiết về tiêu chuẩn, định mức tài sản chuyên dùng thuộc  phạm vi quản lý, trên cơ sở đó khẩn trương xây dựng, trình ban hành.
Bên cạnh đó, UND TP chỉ đạo Sở GTVT, Sở Xây dựng, Sở TN-MT, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát quỹ đất thực tế, điều chỉnh quy hoạch hệ thống giao thông tĩnh và bổ sung vị trí các bãi đỗ xe vào quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, xây dựng kế hoạch, lộ trình và chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư, có giải pháp đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và khai thác; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe trong năm 2018; báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.
Để triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông, kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung TP”, UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an TP, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, đề xuất lộ trình thực hiện việc cắt giảm phương tiện giao thông cá nhân từ nay đến năm 2030 tầm nhìn 2050 (theo Đề án đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 4, khóa IX) để báo cáo UBND TP xem xét, làm cơ sở trình HĐND TP qua tại kỳ họp gần nhất.