Đà Nẵng: Sở Nội vụ lên tiếng việc “không nhận công chức, viên chức ngoài TP”

Viettimes -- Ngày 6/12, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng có văn bản phản hồi thông tin “thành phố Đà Nẵng không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý”.

Đà Nẵng vừa có văn bản phản hồi thông tin “thành phố Đà Nẵng không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý”.

Đà Nẵng vừa có văn bản phản hồi thông tin “thành phố Đà Nẵng không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý”.

Theo văn bản của Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, trong những ngày qua, trên nhiều tờ báo, đài đã có bài viết và đăng thông tin “thành phố Đà Nẵng không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý”. Tuy nhiên do các bài báo trích dẫn, gây ra sự ngộ nhận, hiểu lầm từ độc giả, cho rằng Đà Nẵng phân biệt đối xử với người ngoài thành phố.

Để có thông tin đầy đủ về vấn đề này, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết: “Thời gian qua, việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố chưa có hướng dẫn đầy đủ, do vậy có dư luận “chạy” để vào cơ quan hành chính. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Sở Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn về việc này để thực hiện công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận công chức, viên chức vào các cơ quan của TP.

Việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài TP về các đơn vị sự nghiệp công lập tiến hành theo quy trình công khai, đúng trình tự quy định của pháp luật về quản lý công chức, viên chức.

Riêng đối với các cơ quan hành chính, hiện nay, số người làm việc đã vượt số chỉ tiêu biên chế Bộ Nội vụ giao cho TP Đà Nẵng. Do vậy, thành phố đã chỉ đạo tạm thời “không tiếp nhận công chức ngoài thành phố, không thực hiện hợp đồng lao động mới, thực hiện tinh giản biên chế” để giảm số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính còn đúng chỉ tiêu biên chế do Bộ Nội vụ giao. 

Từ vấn đề nêu trên, tạm thời thành phố không tiếp nhận công chức, viên chức đang công tác ở các tỉnh, thành khác chuyển công tác về các cơ quan hành chính thuộc thành phố quản lý. Còn việc tuyển dụng mới công chức thông qua thi tuyển thì vẫn thực hiện bình thường theo quy định, người ngoài thành phố vẫn được tham gia thi tuyển.

Đối với việc công chức, viên chức đang công tác ở các tỉnh, thành khác chuyển công tác đến các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố thì vẫn thực hiện tiếp nhận nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu theo Công văn số 9039/UBND-SNV ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố và Công văn số 3218/SNV-CCVC ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ về tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý”.

Trước đó, như VietTimes đã thông tin, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã có văn bản số 3218/SNV-CCVC ngày 17/11/2017, hướng dẫn việc tiếp nhận công chức, viên chức không thuộc UBND TP Đà Nẵng quản lý chuyển đến công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP Đà Nẵng.

Theo văn bản, Đà Nẵng sẽ không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về làm việc tại cơ quan hành chính của TP Đà Nẵng. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng quyết định thì nguyên tắc, quy trình, hồ sơ thực hiện tương tự như tiếp nhận về đơn vị sự nghiệp; thẩm quyền tiếp nhận thực hiện theo phân cấp quản lý.

Việc tiếp nhận công chức, viên chức chuyển đến công tác tại các đơn vị sự nghiệp phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức, viên chức về đơn vị sự nghiệp, điều kiện riêng đối với việc tiếp nhận giáo viên các cấp, việc áp dụng chính sách ưu tiên được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP theo công văn 9039/UBND-SNV ngày 6/11/2017.

Đối với việc tiếp nhận công chức, viên chức không thuộc UBND TP Đà Nẵng quản lý chuyển đến công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP quản lý phải đảm bảo nguyên tắc: Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tiếp nhận và phải còn chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao nhưng chưa sử dụng; có vị trí làm việc dự kiến tiếp nhận phù hợp với Đề án vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.