Đà Nẵng sẽ thí điểm trao giấy khai sinh cho trẻ tại nhà

VietTimes -- Chiều 29/8, VP UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký Dự thảo Đề án "Triển khai thí điểm thực hiện trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em trên địa bàn Đà Nẵng".
Từ tháng 9/2016, Đà Nẵng sẽ "Triển khai thí điểm thực hiện trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em trên địa bàn Đà Nẵng".
Từ tháng 9/2016, Đà Nẵng sẽ "Triển khai thí điểm thực hiện trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em trên địa bàn Đà Nẵng".

Theo đó, từ tháng 9/2016, tất cả trẻ em được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký khai sinh lần đầu, đúng hạn theo quy định của pháp luật về hộ tịch và UBND nơi đăng ký khai sinh thực hiện trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình của trẻ em tại nhà.

Trước mắt sẽ thí điểm đối với các trường hợp đăng ký khai sinh thuộc hộ nghèo; trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; trường hợp đăng ký khai sinh thuộc hộ gia đình chính sách; trường hợp đăng ký khai sinh thuộc diện phụ nữ đơn thân sinh con; Và trường hợp đăng ký khai sinh thuộc đối tượng dân tộc thiểu số. 

Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với UBND các cấp để lựa chọn các gia đình và chuẩn bị việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em. Các cơ quan trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu gồm: Đại diện lãnh đạo UBND thành phố; Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp; Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Đại diện Lãnh đạo Công an TP; Đại diện Bảo hiểm xã hội TP; Đại diện lãnh đạo cơ quan đăng ký khai sinh (UBND quận/huyện hoặc UBND phường/xã); Đại diện tổ chức, cá nhân tài trợ (nếu có). Thời gian trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em được tổ chức thực hiện trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, thường trú, thẻ BHYT... 

Sau khi thí điểm 1 tháng, từ ngày 1/10/2016 trở về sau sẽ trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế cho tất cả trẻ em trên địa bàn tại gia đình trẻ. Trong quá trình thực hiện Đề án này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, cá nhân báo cáo về UBND thành phố (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời. 

Việc thí điểm sẽ thực hiện đến hết năm 2017, sau thời gian này, các cơ quan sẽ đánh giá việc thực hiện thí điểm, báo cáo UBND TP xem xét và trình HĐND TP ban hành Nghị quyết về tổ chức trao giấy khai sinh, hộ khẩu và thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em để có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và bố trí kinh phí thực hiện thường xuyên cho các năm tiếp theo.

Việc trao Giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại nhà dân là rất cần thiết, nhằm tạo điều kiện để trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em vùng khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để các em được sống, được hòa nhập và phát triển. Nhất là được làm giấy khai sinh đúng thời gian, tạo điều kiện để trẻ em được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp được nhà nước bảo hộ 

Được biết, từ đầu năm 2016 đến nay, UBND các cấp trên địa bàn thành phố đã đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân cho 8.555 trường hợp, trong đó 8.513 trường hợp thuộc thẩm quyền đăng ký tại UBND cấp xã, 42 trường hợp thuộc thẩm quyền đăng ký tại UBND cấp huyện.