Đà Nẵng: Sẽ cắt giảm 25-36% thời gian thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng cơ bản

VietTimes -- Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ liên quan đến công tác cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm định phê duyệt liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.
Đà Nẵng sẽ cắt giảm 25-36% thời gian thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng cơ bản
Đà Nẵng sẽ cắt giảm 25-36% thời gian thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng cơ bản
Ngày 20/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có chủ trì Cuộc họp rà soát, đơn giản hóa và rút ngắn thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Nhà nước. Cuộc họp có sự tham dự của các sở ngành chuyên môn, chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án và UBND các quận/huyện.
Tại cuộc họp, ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các cơ quan rút ngắn thời gian thẩm định phê duyệt (không bao gồm công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán) đối với các công trình, hạng mục công trình thuộc Nhóm A là khoảng 217 ngày (chưa bao gồm thời gian thẩm định phê duyệt theo thẩm quyền của các cơ quan TW); Nhóm B là khoảng 232 ngày; và nhóm C là khoảng 227 ngày. Giảm so với trước đây từ 60-83 ngày tùy theo tính chất và loại công trình, tương ứng từ 25 – 36% thời gian thực hiện thủ tục; Và việc rút giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với quy định không được giảm sút chất lượng thẩm tra, thẩm định công trình. 
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm, đảm bảo đúng quy định và đảm bảo chất lượng để các sở ngành chuyên môn khi tiếp nhận hồ sơ là đã đủ cơ sở để thẩm tra, thẩm định. Tránh trường hợp hồ sơ trình lên và trả về nhiều lần làm kéo dài thời gian thực hiện thủ tục. 

Đối với công tác điều hành vốn XDCB, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở KH-ĐT phải tập trung ưu tiên bố trí vốn cho công tác đền bù giải tỏa, các chủ đầu tư, Ban QLDA cần linh hoạt, đôn đốc nếu thấy thiếu vốn để thực hiện điều chuyển, đáp ứng yêu cầu và tiến độ thực hiện dự án.