Đà Nẵng: Sẽ cấp lại sổ đỏ cho người mua liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ

VietTimes – Bộ TN&MT vừa có văn bản hướng dẫn gửi UBND TP Đà Nẵng liên quan đến xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kết luận thanh tra số 2852 của Thanh tra Chính phủ về sai phạm đất đai ở Đà Nẵng.
Một góc thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao
Một góc thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao

Theo đó, các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng đất được xác định không đúng quy định của pháp luật đất đai, nhưng chưa chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì thu hồi giấy chứng nhận đã cấp và cấp lại giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo quy định tại điểm d khoản 2 và khoản 3 Điều 106 của Luật Đất đai; điểm b khoản 4, khoản 7 và khoản 8 điều 87 của Nghị định số 43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp thời hạn sử dụng đất được xác định không đúng quy định của pháp luật đất đai, nhưng người được cấp giấy chứng nhận đã chuyển quyền sử dụng đất cho người khác (người mua thứ cấp) và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, không thu hồi giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai và khoản 5 điều 87 của Nghị định số 43.

Việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của TAND đã được thi hành theo quy định tại khoản 6 điều 87 của Nghị định số 43.

Ngoài ra, Bộ TN&MT đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra các hồ sơ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây, căn cứ vào hồ sơ giao đất, cho thuê đất và quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp để xác định thời hạn sử dụng đất cụ thể. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được xác định thời hạn ổn định lâu dài trong giai đoạn thực hiện Luật Đất đai năm 2003 hoặc Luật Đất đai năm 2013 chỉ đối với trường hợp giao đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật đất đai năm 1993.

Trước đó, liên quan đến Kết luận thanh tra số 2852 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và một số dự án đầu tư liên quan đến việc sử dụng đất trên địa bàn TP Đà Nẵng, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ những sai phạm của địa phương trong việc xác định thời gian sử dụng đất ghi trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND TP Đà Nẵng đã cấp là không đúng với quy định của Luật đất đai và yêu cầu địa phương xem xét xử lý.

Việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ trong thời gian qua gặp khá nhiều vướng mắc, khiến các dự án có liên quan không thể triển khai đầu tư, xây dựng, chuyển nhượng. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì nhiều cuộc họp liên quan và yêu cầu Bộ TN&MT hướng dẫn UBND TP Đà Nẵng về việc thu hồi, hủy bỏ, điều chỉnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp có thời hạn sử dụng lâu dài đối với đất cơ sở sản xuất, kinh doanh theo nội dung kết luận.