Đà Nẵng ra “tối hậu thư” cho ô nhiễm môi trường ở Âu thuyền Thọ Quang

VietTimes -- Trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng đối với Âu thuyền Thọ Quang, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý ô nhiễm.
Tình trạng ô nhiễm tại Âu thuyền Thọ Quang đang diễn biến xấu
Tình trạng ô nhiễm tại Âu thuyền Thọ Quang đang diễn biến xấu

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị liên quan phải ưu tiên thời gian, tập trung xử lý sớm ô nhiễm môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang. Đơn vị nào không thực hiện đúng nội dung, tiến độ theo yêu cầu của lãnh đạo UBND TP, để tiếp diễn tình trạng ô nhiễm môi trường thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND TP.

Để đảm bảo tiến độ, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở TNMT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện việc xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo, xử lý.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên khẩn trương hoàn thiện và bàn giao hệ thống thu gom nước thải phía Đông và Nam Âu thuyền Thọ Quang cho Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải vận hành trước ngày 15/10 và đưa vào vận hành thử nghiệm Trạm xử lý nước thải Sơn Trà trong tháng 11/2016 nhằm giảm thiểu tình trạnh ô nhiễm môi trường do nước thải từ các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại khu vực.