Đà Nẵng rà soát, sắp xếp các đơn vị có số lượng cấp phó vượt quy định

VietTimes -- Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa thông tin Chủ tịch UBND TP vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan trực thuộc UBND TP thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó tại cơ quan mình và tiến hành rà soát, sắp xếp đối với các đơn vị có số lượng cấp phó vượt quy định.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ
Cụ thể, đối với cơ quan hành chính, Chủ tịch UBND TP yêu cầu rà soát số lượng cấp phó tại các đơn vị thuộc và trực thuộc (chi cục, ban, phòng), thực hiện điều chuyển những nơi dôi dư, đảm bảo số lượng cấp phó đúng quy định. Đối với các đơn vị không có quy định cụ thể về số lượng cấp phó thì thực hiện không quá 2 cấp phó mỗi đơn vị;
Đối với đơn vị sự nghiệp, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện rà soát phân loại, xác định số lượng cấp phó của từng đơn vị sự nghiệp (trừ ngành giáo dục và đào tạo); tham mưu Chủ tịch UBND TP quyết định cụ thể số lượng cấp phó của từng đơn vị để làm căn cứ thực hiện (nhiều nhất cũng không quá 3 cấp phó).
Đồng thời UBND TP giao Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận huyện điều chuyển, xử lý đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có số lượng cấp phó vượt quy định; hoàn thành báo cáo Chủ tịch UBND TP trước ngày 31/12/2017.