Đà Nẵng: Một doanh nghiệp dân doanh thưởng Tết hơn 1,4 tỷ đồng/người

VietTimes – Một doanh nghiệp dân doanh ở Đà Nẵng thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với mức hơn 1,4 tỷ đồng/người, nhưng cũng có doanh nghiệp chỉ ở mức 200.000 đồng.

Cầu Rồng ở TP Đà Nẵng

Cầu Rồng ở TP Đà Nẵng

Sở LĐTB&XH TP Đà Nẵng vừa có báo cáo về tình hình tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của các doanh nghiệp trên địa bàn tính đến ngày 27/12.

Theo đó, tiền lương cao nhất của năm 2021 là 169,1 triệu đồng/tháng và tiền lương thấp nhất là 3,92 triệu đồng/tháng.

Đối với mức thưởng Tết Dương lịch năm 2022: khối các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có mức cao nhất là 22 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng; khối các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng; doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 11,25 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng; khối doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 76,7 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Đối với mức thưởng Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022: các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 1,075 triệu đồng; khối các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 45 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng; nhóm doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 150 triệu đồng, thấp nhất là 768.000 đồng.

Đặc biệt, ở khối doanh nghiệp dân doanh, có doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 lên đến 1,432 tỷ đồng, nhưng cũng có doanh nghiệp thưởng ở mức 200.000 đồng/người.