Đà Nẵng kỷ luật hơn 500 đảng viên

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ TP đã thi hành kỷ luật 536 trường hợp đảng viên và bốn tổ chức đảng vi phạm.
Đà Nẵng kỷ luật hơn 500 đảng viên

Thông tin do Thành ủy Đà Nẵng nêu trong báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng nhiệm kỳ 2010-2015 sáng nay 10/9.

Trong số 536 trường hợp đảng viên bị kỷ luật có 191 đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; 147 đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

89 đảng viên vi phạm do thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; 61 đảng viên vi phạm về phẩm chất đạo đức; 28 đảng viên sai phạm về quản lý đất đai; 20 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái quy định nhà nước.

Theo đó, có 384 đảng viên phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách, 106 trường hợp vị cảnh cáo, bảy trường hợp bị cách chức và 39 trường hợp bị khai trừ đảng.

Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã kiểm tra 372 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, phát hiện số tiền sai phạm trên 543 triệu đồng.

Trong đó chi sai chế độ trên 307 triệu đồng, hạch toán không đúng nguồn kinh phí trên 235 triệu đồng.

Qua kiểm tra trên 2.000 tổ chức đảng về thu nộp quản lý và sử dụng đảng phí, kết luận có 45 tổ chức đảng vi phạm với số tiền trên 38 triệu đồng.

Thiếu tính chiến đấu

Báo cáo do ông Võ Công Trí, phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng nêu cho biết, việc thi hành kỷ luật của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục.

Trong quá trình thi hành kỷ luật, ủy ban kiểm tra các cấp đã làm tốt công tác thẩm tra, xác minh, công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên vi phạm nên khiếu nại kỷ luật ít.

Đặc biệt thời gian qua, thường trực Thành ủy đã trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư trên địa bàn TP, qua đó đã chỉ đạo xử lý triệt để các trường hợp vi phạm dẫn đến tình trạng nợ đất tái định cư kéo dài, tạo không khí phấn khởi đồng thuận trong nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp đảng viên vi phạm chưa tự giác, chưa thành khẩn nhận khuyết điểm, chưa tự nhận hình thức kỷ luật đúng với mức độ vi phạm.

Có tổ chức đảng chưa xem xét xử lý hình thức kỷ luật đảng đối với những trường hợp đã thi hành kỷ luật về mặt chính quyền.

Một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát của đảng nên việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo chất lượng.

Công tác giáo dục, quản lý đảng viên có nơi chưa chặt chẽ; tình trạng nể nang, thiếu tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng vẫn còn ở một số cấp ủy và tổ chức đảng.

Trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, một số cấp ủy chưa thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình.

Báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng cũng nhìn nhận, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên trước tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, thiếu tu dưỡng rèn luyện, thoái hóa, biến chất.

Có trường hợp thiếu dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tự phê bình và phê bình còn hạn chế; có biểu hiện nể nang, né tránh, chưa phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong công tác, chưa gương mẫu trong lối sống.

Cạnh đó, còn một số đảng viên thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật thấp, dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của nhà nước.

Đặc biệt, Thành ủy Đà Nẵng cũng kiến nghị với trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.

Theo kiến nghị của Thành ủy Đà Nẵng thì đối với đảng bộ công an các tỉnh, TP trực thuộc TƯ cần nghiên cứu việc thành lập cơ quan ủy ban kiểm tra độc lập (không biên chế cùng phòng công tác đảng và công tác quần chúng như hiện nay) để thật sự chủ động tham mưu cho cấp ủy và thực hiện tốt nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra.

Theo PLTP