Đà Nẵng: Kỷ luật cán bộ bố trí xe doanh nghiệp tặng cho cựu Bí thư Thành ủy

VietTimes -- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ Thành ủy, HĐND vì có những sai phạm trong bố trí xe doanh nghiệp tặng vượt tiêu chuẩn cho cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và quy chế đấu thầu các công trình.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ Thành ủy, HĐND vì có những sai phạm trong bố trí xe doanh nghiệp tặng vượt tiêu chuẩn cho cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và quy chế đấu thầu các công trình.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ Thành ủy, HĐND vì có những sai phạm trong bố trí xe doanh nghiệp tặng vượt tiêu chuẩn cho cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và quy chế đấu thầu các công trình.
Tại kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng diễn ra ngày 8/1/2018, do đồng chí Lương Nguyệt Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì đã tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.
Ông Phạm Văn Hải đã vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu, đề xuất Văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy bố trí xe doanh nghiệp tặng có chủng loại, giá trị vượt tiêu chuẩn, chức danh theo quy định để phục vụ công tác của Lãnh đạo Thành ủy. Hành vi đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật hình thức Khiển trách đối với ông Phạm Văn Hải.

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đoàn Xuân Hiếu, Ủy viên Đảng đoàn HĐND, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan HĐND, Chánh Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng. Ông Đoàn Xuân Hiếu vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với công trình Hội trường HĐND TP, vi phạm Luật Đấu thầu 2013.
Chánh Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng. Ông Đoàn Xuân Hiếu vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với công trình Hội trường HĐND TP, vi phạm Luật Đấu thầu 2013.Ông Đoàn Xuân Hiếu, Chánh Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng bị kỷ luật Khiển trách vì vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với công trình Hội trường HĐND TP.

Cũng liên quan đến việc chỉ định thầu các dự án trụ sở làm việc cơ quan Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Võ Văn Phụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng vì đã vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với 03 dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, vi phạm Luật Đấu thầu 2013.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật hình thức Khiển trách đối với ông Đoàn Xuân Hiếu và ông Võ Văn Phụ.