Đà Nẵng không phát hiện tham ô lãng phí!

VietTimes -- Đó là nội dung báo cáo được UBND TP Đà Nẵng trinh bày tại Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 9/8-11/8.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trình bày báo cáo tại Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng 9/8.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trình bày báo cáo tại Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng 9/8.

Theo báo cáo số 117/BC-UBND của UBND TP Đà Nẵng về "Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trong 6 tháng đầu năm 2016. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập năm 2015, toàn TP đã có 61/61 đơn vị với tổng số 6.426/6.433 người trên toàn TP thực hiện việc kê khai tài sản và thu nhập, đạt 99,9%. Trong 7 trường hợp chưa kê khai có 3 người ốm nặng đang điều trị, 2 người đang bị tạm giam và 2 người nghỉ chế độ thai sản. Và đến nay chưa có ý kiến nào phản ảnh về việc kê khai của người có nghĩa vụ kê khai; chưa có trường hợp nào phải thực hiện việc giải trình, xác minh tài sản, thu nhập và không có trường hợp nào bị xử lý kỷ luật trong việc minh bạch tài sản, thu nhập.

Về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, thành phố đã tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 với tổng số tiền 213.860 triệu đồng; trong thực hiện việc giao quyền tự chủ theo Nghị định 130/CP và Nghị định 43/CP, ước tính trong 6 tháng đầu năm 2016, các cơ quan, đơn vị đã tiết kiệm được 14.171 triệu đồng.

Đà Nẵng, UBND TP, HĐND, kỳ họp thứ 2, lãng phí, tham ô, tham nhũng, kê khai tài sản, VietTimes Theo báo cáo được UBND TP Đà Nẵng trinh bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, thì trogn 6 tháng đầu năm 2016, Đà Nẵng chưa phát hiện trường hợp tham nhũng, tham ô lãng phí nào

Liên quan đến phát hiện, xử lý tham nhũng, trong 6 tháng đầu năm 2016 chưa phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng nào. Riêng vụ án phá rừng Cà Nhông với 8 bị can nhận và đưa hối lộ từ năm 2015 đã chuyển sang thì tòa án xét xử và quyết định hoãn để điều tra bổ sung.

Trong việc quản lý đầu tư và xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng, qua thẩm định, phê duyệt dự án trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng dự toán các công trình đã giảm 104.141 triệu đồng. Qua công tác tổ chức đấu thầu, thẩm định kết quả đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách, chào hàng cạnh tranh... đã giảm chi phí đầu tư 6.676 triệu đồng. Qua thẩm tra hồ sơ quyết toán các công trình đã giảm chi ngân sách 15.788 triệu đồng...

"Trong 6 tháng đầu năm 2016, qua công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng. Số vụ việc lãng phí đã phát hiện: Không; Số vụ việc đã được xử lý: Không; Số người vi phạm và hình thức xử lý: Không"- Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng về hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí kết luận.

Có thể bạn quan tâm