Đà Nẵng: Khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa IX

VietTimes -- Sáng ngày 6/12, Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng.
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại Kỳ họp
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại Kỳ họp

Theo đó, năm 2016, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kế hoạch đề ra, 11/11 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt mức dự toán được giao, hoạt động thu hút đầu tư trong nước tăng trưởng tốt, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt kế hoạch so với dự toán HĐND TP giao.

Đặc biệt, công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung, khắc phục tình trạng ô nhiễm tại một số điểm nóng về môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố; các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí diễn ra sôi nổi; chương trình “Thành phố 5 không và 3 có”, đề án “Xây dựng Đà Nẵng-Thành phố môi trường”, các mục tiêu an sinh xã hội và đời sống nhân dân được quan tâm; an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững.

Trong nhiệm kỳ này, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW, thúc đẩy phát triển Đà Nẵng theo hướng dịch vụ, phát triển du lịch gắn liền với bền vững. Đẩy mạnh hợp tác liên kết 3 địa phương T.T.Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam trong liên lết vùng trọng điểm MT-TN; Đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp theo hướng công nghệ cao, thân thiện môi trường, gắn với phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực phát triển Đà Nẵng trong tương lai.

Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, khai mạc, Bí thư, Nguyễn Xuân Anh, VietTimes
Sáng ngày 6/12, Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng.

Bên cạnh đó, điều chỉnh quy hoạch chung của TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2050 theo định hướng phát triển kinh tế biển. Đặc biệt là hoàn thành Đề án "Thành phố 4 an", gắn với chương trình "TP 5 không, 3 có", gắn với công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chủ trì và phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh: "Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, nhất là sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, nhưng nhờ sự đoàn kết nhất trí, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội thành phố cơ bản phát triển ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Hầu hết các nhiệm vụ đều đạt và vượt so với kế hoạch, đặc biệt, thu ngân sách vượt trên 22%".

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt, công tác quy hoạch và khớp nối quy hoạch vẫn còn bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng, xây dựng trái phép vẫn chưa có giải pháp căn bản để xử lý dứt điểm; vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm tuy được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bước đầu đạt kết quả nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tình hình còn diễn biến phức tạp; công tác cải cách hành chính vẫn còn chậm, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở chưa thực hiện quyết liệt, hiệu quả chưa cao.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đề nghị, năm 2017 là năm đầu tiên thành phố thực hiện Nghị quyết của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, đồng thời là năm thành phố tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như: Tuần lễ cấp cao APEC 2017, kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương; lễ hội pháo hoa quốc tế…, trong bối cảnh thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tỷ lệ điều tiết tăng ngân sách về Trung ương từ 15% lên 32%, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt.

"Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát, kịp thời; tổ chức thực hiện phải bảo đảm tiến độ, hiệu quả; trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo của các cấp phải rạch ròi; công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, liên tục, chặt chẽ; kỷ cương hành chính phải được đề cao và chế tài xử lý phải nghiêm minh, kịp thời", Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo.

Kỳ Họp sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày từ ngày 6/12-8/12.