Đà Nẵng: HĐND TP đang họp bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP đối với ông Nguyễn Xuân Anh

VietTimes -- Sáng 24/11, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 (bất thường) để bàn về công tác bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX và đại biểu HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.
Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP đọc tờ trình bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX và đại biểu HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh tại Kỳ họp thứ 5 (bất thường)
Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP đọc tờ trình bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX và đại biểu HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh tại Kỳ họp thứ 5 (bất thường)

Kỳ họp có sự tham dự của 48/49 đại biểu, riêng cá nhân ông Nguyễn Xuân Anh vắng mặt có lý do.

Tại Kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng đã thống nhất và thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng và tư cách đại biểu HĐND TP khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh. Đồng thời đề nghị HĐND TP thông qua dự thảo nghị quyết về nội dung này.

Sau khi ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP thông qua tờ trình, các đại biểu HĐND TP tiến hành thảo luận tại tổ để bàn các nội dung liên quan đến thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX và đại biểu HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Trước đó như VietTimes đã đưa tin, tại ngày làm việc thứ 3 (ngày 6/10) Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng vì những vi phạm khuyết điểm trong thời gian giữ cương vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Sáng 24/11, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 (bất thường) để bàn về công tác bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX và đại biểu HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.Sáng 24/11, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 (bất thường) để bàn về công tác bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX và đại biểu HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Theo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trên cương vị người đứng đầu cấp Ủy thành phố, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành Ủy; cá nhân ông Nguyễn Xuân Anh đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp Ủy viên.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sau khi thảo luận và cân nhắc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua Tờ trình bãi nhiệm chức danh CHủ tichCác đại biểu HĐND biểu quyết thông qua Tờ trình bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX và đại biểu HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã có những sai phạm như sau:

Với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, đồng chí chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; Chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của đồng chí đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy; Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm; Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 02 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội;…

VietTimes sẽ tiếp tục cập nhật kết quả bãi nhiệm...