Đà Nẵng: HĐND lên tiếng về thông tin miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP

VietTimes – “Liên quan đến việc miễn nhiệm đối với ông Đặng Việt Dũng-Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, một số báo điện tử và trang thông tin điện tử cá nhân đã đăng tải các thông tin bịa đặt, thiếu chính xác, xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng”, văn bản của HĐND TP Đà Nẵng nêu.
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại Kỳ họp thứ 4, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 5/7-7/7
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại Kỳ họp thứ 4, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 5/7-7/7
Cụ thể,  ngày 10/7, Văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng phát đi thông cáo số 155/VP-TH thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 4, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, sau 3 ngày làm việc (từ ngày 5/7-7/7) Kỳ họp thứ 4, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 
Theo chương trình làm việc, tại phiên họp nội bộ của HĐND TP, kỳ họp đã xem xét, quyết định về công tác nhân sự theo thẩm quyền, cụ thể 49/49 đại biểu đã thống nhất cao biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP đối với đồng chí Nguyễn Thành Tiến và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND TP đối với ông Đặng Việt Dũng, bảo đảm theo đúng quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, sau khi Kỳ họp  kết thúc, một số báo điện tử và trang thông tin điện tử cá nhân đã đăng tải các thông tin bịa đặt, thiếu chính xác, xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng. 
Theo Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng, sau 3 ngày làm việc (từ ngày 5/7-7/7) Kỳ họp thứ 4, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra đúng luật, dân chủ và hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.Theo Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng, sau 3 ngày làm việc (từ ngày 5/7-7/7) Kỳ họp thứ 4, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra đúng luật, dân chủ và hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

“Thường trực HĐND đã dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND trình HĐND quyết định theo quy định của Điều 79 - Luật Tổ chức chính quyền địa phương (47/48 đại biểu có mặt tán thành đạt 95,91%). Chương trình kỳ họp đã được đăng tải công khai trên trang web của HĐND TP Đà Nẵng và Hệ thống ứng dụng điều hành kỳ họp (mục tài liệu họp), trong đó nêu rõ từ 11h đến 11h30 ngày 7/7 sẽ tiến hành công tác nhân sự tại kỳ họp.

Tuy nhiên, do phần chất vấn và trả lời chất vấn (từ 8h-10h) và phần phát biểu ý kiến của đồng chí Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm (từ 10h15-11h45) ngoài thời gian dự kiến theo chương trình nên nội dung về công tác nhân sự tiếp tục từ 11h45-12h để bảo đảm các nội dung tiếp theo trong buổi chiều.
Do nội dung công việc của kỳ họp còn nhiều, việc tiếp tục điều hành phần công tác nhân sự theo đúng kế hoạch chương trình đã được HĐND thông qua là hợp lý và đúng quy định. Vì vậy, việc một số cá nhân thông qua trang thông tin điện tử cá nhân cho rằng “thời điểm diễn ra biểu quyết nhân sự ngoài giờ của phiên làm việc” là hoàn toàn sai sự thật, gây hiểu lầm việc HĐND quyết định các công việc không đúng theo nội dung, chương trình và kế hoạch đã được HĐND biểu quyết thông qua”, văn bản số 155/VP-TH của HĐND TP Đà Nẵng nêu.
Về trình tự, thủ tục thực hiện miễn nhiệm người giữ chức vụ do HĐND bầu văn bản này nêu rõ: “Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP đối với đồng chí Nguyễn Thành Tiến và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đối với đồng chí Đặng Việt Dũng tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP khóa IX bảo đảm theo đúng quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật (Điều 84, Điều 91 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 4, Điều 13 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND).
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng điều hành Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần thứ 4 vừa diễn ra từ ngày 5/7-7/7Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng điều hành Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần thứ 4 vừa diễn ra từ ngày 5/7-7/7

Trong đó, theo quy định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín do HĐND cùng cấp quyết định. Chủ tọa kỳ họp đã xin ý kiến biểu quyết của các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng về hình thức biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP đối với đồng chí Nguyễn Thành Tiến và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đối với đồng chí Đặng Việt Dũng. Kết quả 49/49 đại biểu thống nhất biểu quyết miễn nhiệm bằng hình thức biểu quyết công khai bằng giơ tay. Đây cũng là hình thức biểu quyết được các đại biểu thống nhất trong các lần miễn nhiệm người giữ chức vụ do HĐND bầu trong các kỳ họp trước đây (gần đây nhất là miễn nhiệm chức vụ Ủy viên ủy ban đối với đồng chí Nguyễn Bá Sơn hiện là Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng).

Cũng theo văn bản của Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng, trình tự, thủ tục thực hiện miễn nhiệm người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp thứ 4 hoàn toàn dân chủ, công khai, minh bạch. Vì vậy, các thông tin cho rằng việc giơ tay biểu quyết nhưng không đưa ra lấy ý kiến đại biểu là hoàn toàn bịa đặt, không có căn cứ. Đồng thời, việc nêu ý kiến “quá đáng xấu hổ với các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã chấp nhận một cuộc biểu quyết miễn nhiệm với nhiều tình tiết bất thường, thiếu minh bạch” là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của đại biểu HĐND TP, gây ảnh hưởng và tạo dư luận không tốt trong cử tri và nhân dân.

Liên quan đến thành phần dự và thông tin, báo chí đối với việc miễn nhiệm, Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng trích dẫn theo quy định tại Khoản 4 Điều 78 Luật Tổ chức chính quyền địa phương: “Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Thường trực HĐND thì HĐND quyết định họp kín”. Vì vậy, trong các kỳ họp HĐND trước đây, phần công tác nhân sự (bầu bổ sung, miễn nhiệm) đều không truyền hình trực tiếp và chỉ có đại biểu HĐND tham dự. Như vậy, việc không mời các cơ quan báo đài tham dự là hoàn toàn đúng theo quy định.

Sau khi bế mạc kỳ họp thứ 4, Văn phòng HĐND đã đăng tải công khai diễn biến và kết quả của kỳ họp trên trang thông tin điện tử của HĐND TP  Đà Nẵng (www.dbnd.danang.gov.vn).
Theo Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng, “Liên quan đến việc miễn nhiệm đối với ông Đặng Việt Dũng-Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, một số báo điện tử và trang thông tin điện tử cá nhân đã đăng tải các thông tin bịa đặt, thiếu chính xác, xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng”, văn bản của HĐND TP Đà Nẵng nêu.Theo Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng, việc miễn nhiệm đối với ông Đặng Việt Dũng-Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là hoàn toàn dân chủ, công khai, minh bạch, việc một số báo điện tử và trang thông tin điện tử cá nhân đã đăng tải các thông tin bịa đặt, thiếu chính xác, xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng.

“Như vậy, cách viết và đưa tin của một số cá nhân như “đóng cửa biểu quyết”, “chỉ có họ với nhau trong hội trường”, “chuyện nội bộ hành xử kiểu gì thì hành xử”… là hoàn toàn thiếu khách quan, không có căn cứ, cần đính chính làm rõ để không tạo dư luận xấu. Vì vậy, Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng cung cấp một số thông tin cụ thể như sau để các cơ quan chức năng thông tin rộng rãi đến cử tri và nhân dân TP được biết, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các qui định hiện hành”, Văn bản của Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng kiến nghị.