Đà Nẵng: Cứ 5 Hợp tác xã thì có 1 ngưng hoạt động

VietTimes -- Tính đến cuối tháng 6/2017, Đà Nẵng có 105 Hợp tác xã, nhưng có đến 23 hợp tác xã ngưng hoạt động chờ giải thể.

Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng

Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn TP năm 2018 với nhiều mục tiêu cụ thể. Trong đó, đên năm 2018 sẽ hoàn thành thủ tục giải thể cho 23 Hợp tác xã đã ngưng hoạt động kéo dài; thành lợp mới từ 7-10 hợp tác xã mới (trung bình 1-2 hợp tác xã ở mỗi quận huyện); nâng mức thu nhập bình quân của thành viên, lao động hợp tác xã trên 40 triệu đồng/người/năm; hơn 20% cán bộ quan lý, các bộ chuyên môn có trình độ trên đại học; hơn 50% có trình độ sơ cấp, trung cấp; 100% cán bộ quản lý có chuyên môn nghiệp vụ, được đào tạo về quản lts kinh tế hợp tác xã
Theo thống kê của UBND TP Đà Nẵng, tính đến cuối tháng 6/2017, Đà Nẵng có 105 Hợp tác xã. Trong đó 82 hợp tác xã đang hoạt động, 23 hợp tác xã ngưng hoạt động. Cụ thể, Hợp tác xã nông lâm ngư nghiệp có 45 đơn vị, đang hoạt động 35; HTX Công nghiêp-tiểu thủ công nghiệp: 21 đơn vị, đang hoạt động 16; Lĩnh vực xây dựng có 1 đơn vị và đang ngưng hoạt động; Thương mại dịch vụ có 9 đơn vị, đang hiatj động 6 HTX; Vận tải có 29 đơn vị và đang hoạt động 25 đơn vị; Về liên hiệp hợp tác xã có 2 liên hiệp, trong đó có 1 liên hiệp đã ngưng hoạt động và đang làm thủ tục giải thể.
Các hợp tác xã trên địa bàn đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 8.200 người, lao động thường xuyên là 2.500 người, cùng mức thu nhập bình quân 41 triệu đồng/người/năm. Về doanh thu, ước doanh thu năm 2017 của một HTX đạt 3,6 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2016; lãi bình quân mỗi HTX ước đạt 147 triệu đồng, tăng 2% so với năm 2016.