Đà Nẵng: Cho phép 2 nhà máy thép hoạt động thêm 6 tháng

VietTimes -- UBND TP. Đà Nẵng vừa công bố quyết định cho 2 Nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc hoạt động thêm 6 tháng để tránh thiệt hại cho doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan.
UBND TP.Đà Nẵng vừa công bố quyết định cho 2 Nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc hoạt động thêm 6 tháng để tránh thiệt hại cho doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan.
UBND TP.Đà Nẵng vừa công bố quyết định cho 2 Nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc hoạt động thêm 6 tháng để tránh thiệt hại cho doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan.
Sáng 26/3, UBND TP. Đà Nẵng đã công bố quyết định của UBND TP.Đà Nẵng để triển khai ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng liên quan đến hoạt động của hai Công ty Cổ phần thép Dana Ý và Công ty Cổ phần thép Dana Úc tại xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).
Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện Hòa Vang và UBND xã Hòa Liên tiếp tục tập trung thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện chủ trương dừng hoạt động sản xuất thép của Công ty Cổ phần thép Dana - Ý và Công ty Cổ phần thép Dana-Úc tại xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục theo quy định để hủy bỏ chủ trương quy hoạch, di dời, giải tỏa khu vực lân cận 02 Công ty tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Đồng thời, chỉ đạo Viện Quy hoạch xây dựng TP tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch, sử dụng đất tại khu vực 02 Công ty; báo cáo UBND TP xem xét trong tháng 5/2018.
Đặc biệt, UBND TP Đà Nẵng cho phép 2 Nhà máy thép này hoạt động sản xuất thép trở lại kể từ ngày 26/3 để xử lý những tồn tại liên quan của doanh nghiệp và giảm thiểu các thiệt hại phát sinh khi dừng hoạt động theo quy định pháp luật. Trong thời gian này, cùng với việc tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường và yêu cầu 2 Nhà máy thép này không thực hiện việc mở rộng hoạt động sản xuất, không giao kết hợp đồng mua nguyên vật liệu là phế liệu để sản xuất thép.
Sáng 26/3, UBND TP.Đà Nẵng đã công bố quyết định của UBND TP.Đà Nẵng để triển khai ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ùy Đà Nẵng liên quan đến hoạt động của hai Công ty Cổ phần thép Dana Ý và Công ty Cổ phần thép Dana Úc tại xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)Sáng 26/3, UBND TP.Đà Nẵng đã công bố quyết định cho phép 2 Nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc hoạt động thêm 6 tháng.

Bên cạnh đó UBND TP Đà Nẵng giao các sở ban ngành tiến hành các bước tiếp theo để xây dựng phương án dừng hoạt động sản xuất thép của 02 Nhà máy này theo quy định, báo cáo UBND TP trước ngày 30/3. Đồng thời trong thời gian không quá 6 tháng, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP phương án dừng hoạt động sản xuất thép và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và trình HĐND TP thông qua.

Sau khi UBND TP. Đà Nẵng công bố quyết định trên, người dân sinh sống quanh khu vực 2 nhà máy thép nãy đã không đồng tình và cho bết sẽ tiếp tục phản đối.