Đà Nẵng chấn chỉnh cán bộ công chức “chơi facebook“

VietTimes -- Cán bộ công chức không được sử dụng facebook cho mục đích cá nhân trong giờ làm việc, các chủ sở hữu trang mạng chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đăng tải.
Đà Nẵng chấn chỉnh cán bộ công chức "chơi facebook"
Đà Nẵng chấn chỉnh cán bộ công chức "chơi facebook"

Theo đó, ngày 25/10, Sở TTTT Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý hoạt động các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội. 

Cụ thể, khuyến cáo cán bộ công chức viên chức, người lao động không sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là facebook cho mục đích cá nhân trong giờ làm việc; Việc khai thác thông tin trên mạng cần tiếp cận, khai thác thông tin chính thống trên hệ thống báo chí, trang thông tin điện tử chính thức của Việt Nam; không cung cấp, chia sẻ những thông tin không phù hợp, gây mất ổn định tình hình, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng diễn đàn để kích động, nói xấu các tổ chức, tập thể, cá nhân theo quy định tại điều 5 và điều 26 Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

Đối với việc sử dụng facebook cá nhân, cá nhân sở hữu, sử dụng trang facebook cá nhân có quyền chia sẻ thông tin, nhưng nội dung không được vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, các hành vi vi phạm, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đăng tải, chia sẻ; không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.

Bên cạnh đó, đối với các cơ quan, đơn vị, chủ quản trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội phải rà soát, hiệu chỉnh và khắc phục những vấn đề liên quan trong hoạt động của trang thông tin điện tử theo quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 09/2014/TT-BTTTT của Bộ TTTT quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Nhằm đảm bảo hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Các lực lượng Công an Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thanh tra Sở TTTT sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định đã nêu theo pháp luật hiện hành.