Đà Nẵng: Báo cáo Thủ tướng vụ 300 lao động Trung Quốc

UBND TP Đà Nẵng có công văn ngày 29-10-2015 chấp thuận theo đề nghị của Sở LĐ,TBXH, đồng thời chỉ đạo sở, công an TP triển khai các quy trình tiếp theo đúng quy định của Nghị định số 102 của Chính phủ.

Đà Nẵng: Báo cáo Thủ tướng vụ 300 lao động Trung Quốc

Ngày 23-11, sau cuộc họp với Thường trực Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng (Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã có báo cáo vụ việc tuyển dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn TP Đà Nẵng cho Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Dũng, vừa qua trên phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh vấn đề UBND TP đồng ý có nhà thầu-Công ty TNHH Sichuan Huashi Việt Nam được phép sử dụng lao động là người nước ngoài (Trung Quốc) sang Đà Nẵng làm việc.

Căn cứ ý kiến giải trình của Sở LĐ,TB&XH tại báo cáo số 2921/SLĐTBXH-VP ngày 21-11-2015, UBND TP Đà Nẵng có báo cáo cụ thể: Ngày 30-9-2015, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Silver Shores có công văn 176/2015/CV-SS về việc sử dụng lao động kỹ thuật công nhân tay nghề cao người nước ngoài để hỗ trợ hoàn thành công trình khách sạn JW Marriott của Công ty TNHH ĐT&PT Silver shores.

Đà Nẵng: Báo cáo Thủ tướng vụ 300 lao động Trung Quốc ảnh 1

Khách sạn JW Marriott đang được xây dựng với đề nghị đưa 300 lao động Trung Quốc vào xây dựng. Ảnh: LÊ PHI.

Ngày 8-10, Văn phòng UBND TP có công văn thông báo cho Sở LĐ,TB&XH ý kiến của lãnh đạo UBND TP : “giao cho Sở LĐ,TB&XH chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất UBND TP xử lý trên tinh thần tạo điều kiện cho Công ty TNHH Sichuan Huashi; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp quản lý lao động người nước ngoài trên địa bàn TP”.

Ngày 15-10-2015, Công ty TNHH Sichuan Huashi có công văn gửi Sở LĐ,TB&XH về việc sử dụng lao động nước ngoài để hỗ trợ thành công công trình khách sạn JW Marriott của Công ty TNHH ĐT&PT Silver shores trong đó sử dụng 300 lao động kỹ thuật và phân kỳ về sử dụng lao động nước ngoài từ tháng 12-2015 đến tháng 8-2017.

Công ty này đề nghị nếu các cơ quan chức năng cho phép công ty thực hiện theo phương án nêu trên nếu lao động địa phương không đáp ứng được. Đồng thời, cam két thực hiện việc xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào làm việc theo từng đợt trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Theo phương án sử dụng lao động giữa chủ đầu tư là Công ty TNHH ĐT&PT Silver shores và nhà thầu là Công ty TNHH Sichuan Huashi Việt Nam tổng số lao động được sử dụng là 650 lao động trong đó 350 lao động trong nước và 300 lao động kỹ thuật xin tuyển lao động nước ngoài với điều kiện không tuyển được lao động trong nước.

Ngày 22-10-2015, Sở LĐ,TB&XH có tờ trình về việc chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của nhà thầu trên. Căn cứ đề nghị trên UBND TP Đà Nẵng có công văn ngày 29-10-2015 chấp thuận theo đề nghị của Sở, đồng thời chỉ đạo sở, công an TP triển khai các quy trình tiếp theo đúng quy định của Nghị định số 102 của Chính phủ quy định chi tiết thio hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và thông tư số 03 của Bộ LĐ,TB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 102.

Đà Nẵng: Báo cáo Thủ tướng vụ 300 lao động Trung Quốc ảnh 2

TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng lao động nước ngoài. Ảnh: LÊ PHI.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP, Sở LĐ,TB&XH đã thực hiện triển khai các công việc sau: giao cho Trung tâm giới thiệu việc làm Đà Nẵng tổ chức tuyển dụng lao động kỹ thuật của Việt Nam vào vị trí của Công ty TNHH Sichuan Huashi (Việt Nam) dự tuyển lao động nước ngoài kể từ ngày 15-11-2015 đến ngày 15-12-2015 theo trình độ, việc làm và thời gian đối với từng công việc cụ thể; Việc tuyển lao động kỹ thuật Việt Nam sẽ được tiếp tục trước mỗi phân kỳ tuyển lao động nước ngoài; Hướng dẫn cho Công ty TNHH ĐT&PT Silver shores và Công ty TNHH Sichuan Huashi (Việt Nam) phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm rao tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí công ty xin tuyển lao động nước ngoài và trình tự lập hồ sơ để xin giấy phép lao động cho lao động nước ngoài vào lao động tại công trình theo hướng dẫn của Bộ LĐ,TB&XH; Phối hợp với Công an xuất nhập cảnh TP để kiểm tra xử lý việc chấp hành pháp luật về lao động nước ngoài vào làm việc tại TP.

Theo ông Đặng Việt Dũng (Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đến nay tất cả các quy trình đang thực hiện theo đúng quy định tại nghị định 102 và thực tế chưa cấp phép trong trường hợp nào theo thông báo chấp thuận yêu cầu của UBND TP tại công văn số 8523/UBND-LĐTBXH.

Ông Dũng cho hay, qua việc này UBND TP Đà Nẵng nhận thấy: về chủ trương công văn số 8523 của UBND TP đồng ý chấp thuận vị trí công việc lao động kỹ thuật thực hiện giai đoạn 2-khách sạn JW Marriott thuộc công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver shore” là thực hiện theo đúng quy định tại điều 170, Bộ Luật lao động năm 2012 và nghị định 102 về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của nhà thầu. Việc tuyển dụng lao động trong nước và lao động nước ngoài (lao động Trung Quốc) đang thực hiện đúng quy định tuyển dụng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Về an ninh trật tự, các cơ quan chức năng của TP khẳng định đã và đang kiểm soát chặt chẽ quá trình xuất nhập cảnh lao động và việc chấp hành pháp luật của lao động nước ngoài khi làm việc tại TP Đà Nẵng. Nay UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH, Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ xem xét chỉ đạo.

Theo PLTP