Đà Nẵng bãi nhiệm chức Chủ tịch HĐND của ông Nguyễn Xuân Anh

VietTimes -- 100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt tại Kỳ họp đã biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX và đại biểu HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.
Sáng 24/11, tại Kỳ họp thứ 5(bất thường), 100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt tại Kỳ họp đã biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX và đại biểu HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.
Sáng 24/11, tại Kỳ họp thứ 5(bất thường), 100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt tại Kỳ họp đã biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX và đại biểu HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.
Sáng 24/11, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 (bất thường) để bàn về công tác bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX và đại biểu HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.
Kỳ họp có sự tham dự của 48/49 đại biểu, riêng cá nhân ông Nguyễn Xuân Anh vắng mặt có lý do. Đạt tỷ lệ 97,95% đại biểu HĐND tham dự Kỳ họp.
Tại Kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng đã thống nhất và thông qua tờ trình của Thường trực HĐND Đà Nẵng về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng và tư cách đại biểu HĐND TP khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh. Đồng thời đề nghị HĐND TP thông qua dự thảo nghị quyết về nội dung này.
100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt tại Kỳ họp đã biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX và đại biểu HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt tại Kỳ họp đã biểu quyết bằng hình thức dơ tay, thống nhất bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX và đại biểu HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Sau khi tiến hành thảo luận tại tổ, trưa cùng ngày, 100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt tại Kỳ họp đã biểu quyết, thống nhất bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX và 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết bãi nhiệm chức danh đại biểu HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Tại Kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Nghị quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX và bãi nhiệm chức danh đại biểu HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.
ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TPÔng Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu bế mạc Kỳ họp và HĐND TP Đà Nẵng đã hoàn thành công việc đã đề ra

Sau khi thông qua Nghị quyết, HĐND TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tiến hành các bước thủ tục theo đúng trình tự, báo cáo Thường vụ Quốc hội về nội dung này.