Đà Nẵng: 6 tháng, kỷ luật 71 Đảng viên

VietTimes -- Trong 6 tháng đầu năm 2016, Cấp ủy chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kỷ luật 71 Đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, trong đó, khiển trách 53 cá nhân, cảnh cáo 9 người, cách chức 2 người và khai trừ 7 đảng viên.
Trong 6 tháng đầu năm 2016, Cấp ủy chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kỷ luật 71 Đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng
Trong 6 tháng đầu năm 2016, Cấp ủy chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kỷ luật 71 Đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng

Sáng 12/7, Tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 5 (mở rộng) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu cho cấp ủy kiểm tra đối với 397 Đảng viên, 147 tổ chức Đảng, giám sát 115 đảng viên, 87 tổ chức Đảng. 

Đồng thời Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 9 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề 51 tổ chức đảng và 56 Đảng viên.

Qua kiểm tra, Cấp ủy chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kỷ luật 71 Đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng. Trong đó, khiển trách 53 cá nhân, cảnh cáo 9 người, cách chức 2 người và khai trừ 7 đảng viên; trong số đó có 10 đồng chí cấp ủy viên.