Đã có 4.474 người thôi quốc tịch Việt Nam

VietTimes -- Theo thống kê của Bộ Tư pháp, năm 2015 có 15 người nhập quốc tịch Việt Nam, 14 người trở lại quốc tịch Việt Nam và 4.474 người thôi quốc tịch Việt Nam. 
Hơn 4.000 người thôi hộ chiếu quốc tịch Việt Nam hầu hết là cô dâu lấy chồng nước ngoài.
Hơn 4.000 người thôi hộ chiếu quốc tịch Việt Nam hầu hết là cô dâu lấy chồng nước ngoài.

Trong đó số hơn 4.400 người xin thôi quốc tịch Việt Nam, đa số là cô dâu lấy chồng nước ngoài, ngoài ra có một số chủ doanh nghiệp người Việt đã giữ hai quốc tịch trong và ngoài nước.

"Việc xin nhập và thôi quốc tịch là quyền của công dân cơ quan quản lý nhà nước sẽ giải quyết theo đúng luật định. Qua thống kê cho thấy đa số các trường hợp xin thôi quốc tịch Việt Nam là cô dâu lấy chồng nước ngoài, xin thôi để nhập quốc tịch theo chồng", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói tại cuộc họp báo Chính phủ tháng 8/2016.

“Nếu so với con số hàng chục nghìn cô dâu Việt lấy chồng nước ngoài thì con số hơn 4.400 người xin thôi quốc tịch Việt Nam để theo chồng vẫn là số nhỏ bé” -Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Với xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, các công dân có nguyện vọng thôi quốc tịch Việt Nam để thuận lợi trong việc làm ăn, sinh sống. Hầu hết các công dân Việt Nam xin thôi quốc tịch Việt Nam chủ yếu cư trú ở nước ngoài - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết có một số chủ doanh nghiệp xin nhập tịch nước ngoài nhưng vẫn muốn giữ quốc tịch Việt Nam. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ rà soát các quy định việc nhập tịch, xin thôi quốc tịch và sẽ kiến nghị Quốc hội để chỉnh sửa các quy định trong Luật Quốc tịch nếu cần thiết.

“Chính phủ sẽ có tổng kết về vấn đề này, từ đó có kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.