Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Phước bị yêu cầu kiểm điểm

Gần 3 năm sau ngày bị miễn nhiệm chức vụ, ông Trương Tấn Thiệu - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cùng 18 cán bộ lãnh đạo các cấp còn bị Thanh tra Chính phủ yêu cầu kiểm điểm.
Ông Trương Tấn Thiệu - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.
Ông Trương Tấn Thiệu - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước 2008-2013.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước được yêu cầu nghiêm túc tổ chức kiểm điểm để có biện pháp khắc phục các sai phạm và có hình thức xử lý trách nhiệm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Kết luận thanh tra nêu rõ yếu kém, vi phạm và trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và ông Trương Tấn Thiệu - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cùng 18 cán bộ lãnh đạo các cấp, ngành thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 6 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý. 

Làm sai phê duyệt của Thủ tướng

Kết luận chỉ rõ, bên cạnh những khuyết điểm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc công khai minh bạch theo Luật Phòng chống tham nhũng của các sở, ngành đơn vị được thanh tra trực tiếp chưa được thực hiện tốt, có sai phạm. UBND tỉnh tự chia nhỏ 4 trong số 8 KCN được Thủ tướng phê duyệt thành 15 KCN và không báo cáo Thủ tướng trước khi thực hiện.

Có 2 KCN với diện tích 5.099 ha không có trong quy hoạch Thủ tướng phê duyệt nhưng lại được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết, đến thời điểm thanh tra cả 2 KCN này đều chưa được triển khai.

Thủ tướng chỉ đạo Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định truy thu hơn 13 tỷ đồng sai phạm tại các dự án: khu dân cư Đại Nam của Công ty CP Đại Nam, khu dân cư 17ha thị trấn Tân Phú của Công ty cổ phần Kinh doanh Nhà Bình Phước; khu dân cư thị trấn Tân Phú của Công ty cổ phần Quang Minh Tiến và dự án Nhà máy sản xuất và chế biến hạt điều của Công ty cổ phần Hà Mỵ.

Rừng bị phá, lấn chiếm suốt nhiều năm

Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ, tại huyện Bình Phú, thị xã Bình Long việc quản lý sử dụng quỹ đất tách khỏi lâm phần sau khi rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng là chưa chặt chẽ, chủ trương chính sách thiếu nhất quán và có nội dung chưa đúng quy định, khiến nhiều hộ dân không đồng thuận và không thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý về đất đai.

Một số hộ dù không đúng đối tượng nhưng vẫn được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trách nhiệm này thuộc về các UBND địa phương, Sở TN&MT, UBND tỉnh.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, trong số 27 dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh có 14 dự án đã đi vào hoạt động với tổng diện tích hơn 79 ha nhưng chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về thuê đất, không đúng theo các quy định của pháp luật. Trách nhiệm chính thuộc về Sở TN&MT Bình Phước.

Công tác quản lý bảo vệ rừng còn yếu kém, dẫn đến nhiều diện tích rừng bị phá, bị lấn chiếm kéo dài trong nhiều năm, trách nhiệm thuộc về các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, UBND tỉnh Bình Phước, các huyện và sở ngành có liên quan.

Theo Thanh tra Chính phủ, bên cạnh việc nghiêm túc kiểm điểm xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan, UBND tỉnh Bình Phước phải chấm dứt giao đất phát triển khu dân cư không qua đấu thầu giá quyền sử dụng đất; thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý về giao đất, cho thuê đất và thu hồi tiền sử dụng đất, xác định đúng đơn giá và tính tiền cho thuê đất, rà soát, thực hiện giao đất đúng đối tượng.

Trước đó, ngày 5/4/2013, HĐND tỉnh Bình Phước khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) tổ chức kỳ họp bất thường miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trương Tấn Thiệu. Ông Thiệu bị miễn nhiệm do đã có một số vi phạm về nguyên tắc lãnh đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh. Đồng thời, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Trăm (Phó bí thư Tỉnh ủy) giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Zing