Cục Đường thủy nội địa đề xuất lập sàn giao dịch điện tử vận tải thủy

VietTimes -- Cục  Đường thủy nội địa  (ĐTNĐ) Việt Nam đề xuất với Bộ GTVT và Chính phủ về việc lập sàn giao dịch điện tử vận tải thủy nội địa kết nối với các phương thức vận tải khác.
Cục Đường thủy nội địa đề xuất lập sàn giao dịch điện tử vận tải thủy.
Cục Đường thủy nội địa đề xuất lập sàn giao dịch điện tử vận tải thủy.

Trong năm 2015, ngành ĐTNĐ có sự chuyển biến tích cực, trong đó vận chuyển hành khách đạt hơn 134 triệu hành khách, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước; Vận chuyển hàng hóa đạt 194,6 triệu tấn, tăng 4,5%.

Tuy nhiên, để đưa giá vận tải thủy rẻ hơn, về đúng với giá trị thực, để nâng tính cạnh tranh của vận tải và phát triển vận tải trên một số tuyến chính. Cục ĐTNĐ Việt Nam chủ động đề xuất Bộ GTVT, Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách mới như xã hội hóa dịch vụ công tại cảng, bến thủy.

Ngoài ra, cần ứng dụng công nghệ vào công tác giám sát, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy; Lập sàn giao dịch điện tử vận tải thủy nội địa kết nối với các phương thức vận tải khác; Chính sách bắt buộc cảng biển có kết nối với vận tải thủy.