Công trình giao thông phải được bảo hành 4 năm

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành quyết định yêu cầu các công trình giao thông phải bảo hành từ 24 tháng đến 48 tháng. Mức tiền bảo hành từ 3-5% giá trị hợp đồng.
Công trình giao thông phải được bảo hành 4 năm

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 2920/QĐ-BGTVT về nâng cao trách nhiệm bảo hành đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo đó, quyết định này nêu rõ trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư.

Thời gian bảo hành và mức tiền bảo đảm, bảo hành công trình phải tuân theo quy định sau: Công trình cấp đặc biệt và cấp I: Thời gian bảo hành là 48 tháng, mức tiền bảo đảm bảo hành là 3% giá trị hợp đồng; Công trình cấp II: Thời gian bảo hành là 42 tháng, mức tiền bảo đảm bảo hành là 5% giá trị hợp đồng; Công trình các cấp còn lại: Thời gian bảo hành là 24 tháng, mức tiền bảo đảm bảo hành là 5% giá trị hợp đồng.

Đối tượng áp dụng là các chủ đầu tư, nhà đầu tư, Tổng công ty được giao làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu, đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng công trình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới việc thực hiện nghĩa vụ bảo hành đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư.

Trong thời gian bảo hành công trình, nhà thầu thi công có trách nhiệm khẩn trương sửa chữa, khắc phục triệt để các hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh do lỗi của nhà thầu gây ra trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của chủ đầu tư, ban quản lí dự án.

Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến thực hiện bảo hành. Trong khoảng thời gian này, nếu nhà thầu không tiến hành bảo hành, hoặc chậm trễ trong việc thực hiện, chủ đầu tư, ban quản lí dự án có quyền sử dụng tiền bảo đảm bảo hành để ký hợp đồng với các đơn vị khác thực hiện sửa chữa, khắc phục.

Theo Bizlive