Công bố sai phạm của Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

VietTimes -- Đồng thời công bố sai phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng công bố kết luận về sai phạm liên quan ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ủy Ban Kiểm tra TƯ vừa công bố sai phạm của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ (bìa phải), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ủy Ban Kiểm tra TƯ vừa công bố sai phạm của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ (bìa phải), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Cụ thể, ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng có các vi phạm, khuyết điểm sau: 
Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 -2020.
Với trách nhiệm đứng đầu UBND Thành phố, ông  Huỳnh ĐứcThơ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị.
Chưa chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền Thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.
"Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Xuân Anh và đồng chí Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật", Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận.