Công bố các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Viettimes - Hôm nay, 21/5, Bộ GD&ĐT công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN

Theo đó, các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cung cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT) của Bộ GD&ĐT bao gồm: Trường Đại học (ĐH) ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội; Trường ĐH ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Sư phạm TP. HCM; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Trường ĐH Hà Nội; Đại học Thái Nguyên; Trường ĐH Cần Thơ.

Các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của liên Bộ GD&ĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông) bao gồm: Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội; Viện quốc tế Pháp ngữ- ĐH Quốc gia Hà Nội; Viện Công nghệ thông tin – ĐH Quốc gia Hà Nội; Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia TP. HCM; Trung tâm Công nghệ thông tin – ĐH Thái Nguyên; Trường ĐH Công nghệ thông tin truyền thông – ĐH Thái Nguyên; Trường ĐH Nông lâm – ĐH Thái Nguyên;Trường ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên;Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên;Trường ĐH kinh tế và quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên; Trung tâm Phát triển phần mềm – ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Khoa học – ĐH Huế; Trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế; Trường ĐH Trà Vinh; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Trường ĐH Thủ đô Hà Nội,…

Tổng cộng có 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của liên Bộ GD&ĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, gồm: Trường ĐH ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội; Trường ĐH ngoại ngữ - ĐH Huế; Trường ĐH Sư phạm TP. HCM; Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng và ĐH Thái Nguyên.