Công bố 72 doanh nghiệp có sản phẩm được cấp chứng nhận nhờ "chế" phụ lục

VietTimes -- Tổng cục Thủy sản công bố danh tính  72 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn cho 808 sản phẩm nuôi trồng thủy sản dựa trên 3 văn bản đã bị "chế" lại phần phụ lục liệt kê tên sản phẩm, tên doanh nghiệp

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, hiện danh sách 808 sản phẩm đã "chen" được vào phụ lục các văn bản này thông qua cắt, ghép, thì hiện vẫn chưa được công bố

DN có sản phẩm bị thu hồi tại phần phụ lục của văn bản số 758/TSTS-TTKN:

1.      Cty TNHH Liên doanh Medivet

2.      Cty TNHH Tiệp Phát

3.      Cty TNHH BZT USA

4.      Cty TNHH Thần Vương

5.      Cty TNHH TM-SX Việt Thọ

6.      Cty TNHH SX&TM Topaz

7.      Cty TNHH Agri-safe

8.      Cty TNHH Bio-Floc

9.      Cty CP Điền Tín

10. Cty TNHH Quốc tế An Hồ

11. Cty TNHH SX-TM Tô Ba

12. Cty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A

13. Cty TNHH Khôi Nguyên

14. Cty TNHH Trụ Thiên Văn

15. Cty TNHH SX-TM Bằng Sơn

16. Cty TNHH TMDV Hải Hà

DN có sản phẩm bị thu hồi tại phần phụ lục của văn bản số 1526/TSTS-TTKN:

Sản phẩm chất bổ sung thức ăn thủy sản sản xuất trong nước

1.      Cty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long

2.      Cty TNHH Công nghiệp Bách Việt

3.      Cty TNHH TM&DV Nam Mỹ

4.      Cty TNHH XNK Xuyên Việt

5.      Cty TNHH SX TM Nam Thành Đô

6.      Cty TNHH SX TM - DV Trí Việt

7.      Cty TNHH Công nghệ sinh học Gia Long

8.      Cty TNHH Định hướng dinh dưỡng EZ

9.      Cty TNHH Hoa Hải Dương

10. Cty TNHH DV-TM Lân Long

11. Cty TNHH SX-TM-DV Gia Nguyên

12. Cty CP Men Biozyme

13. Cty TNHH SX Quốc tế Alphatech

14. Cty TNHH TM&SX Thành Nam Hoa

15. Cty TNHH TVKT Hồng Hạc

16. Cty TNHH Thủy sản An Khang

17. Cty TNHH Quốc tế G.A.L.A

18. Cty TNHH sinh học và TM XNK Đại Việt

Sản phẩm chất bổ sung thức ăn thủy sản nhập khẩu

1.      Cty TNHH TMDV Thái Sinh

2.      Cty TNHH XNK Trường Thành

3.      Cty TNHH Thủy sản Toàn Cầu

Thức ăn hỗn hợp sản xuất trong nước

1.      Cty TNHH SX TM Nam Thành Đô

DN có sản phẩm bị thu hồi tại phần phụ lục của văn bản số 1789/TSTS-VP:

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sản xuất trong nước

2.      Cty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long

3.      Cty TNHH Công nghiệp Bách Việt

4.      Cty TNHH SX TM - DV Trí Việt

5.      Cty TNHH TM&DV Nam Mỹ

6.      Cty TNHH Công nghệ sinh học Gia Long

7.      Cty TNHH Định hướng dinh dưỡng EZ

8.      Cty TNHH SX-TM Nam Hoàng Long

9.      Cty TNHH Hoa Hải Dương

10. Cty TNHH DV-TM Lân Long

11. Cty TNHH SX-TM-DV Gia Nguyên

12. Cty CP Men Biozyme

13. Cty TNHH TVKT Hồng Hạc

14. Cty TNHH sinh học và TM XNK Đại Việt

15. Cty TNHH TM Chế phẩm sinh học Thắng Lợi

16. Cty TNHH TM Thủy sản Việt An

17. Cty TNHH Thủy sản An Khang

18. Cty TNHH Sitto Việt Nam

19. Cty TNHH Surint Omva Việt Nam

20. Cty TNHH Thủy sản Phú Khánh

21. Cty TNHH giải pháp sinh học Hưng Thịnh Phát

22. Cty TNHH quốc tế G.A.L.A

23. Cty CP Na Uy Việt Nam

24. Cty TNHH Hóa Mỹ Phẩm Toàn Mỹ

25. Cty TNHH PMT Việt Nam

26. Cty TNHH Vidavet

27. Cty TNHH SX - TM - DV Ngân Lộc Hưng

28. Cty TNHH SX-TM-XNK Đông Dương

29. Cty CP Thái Việt

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nhập khẩu

1.      Cty TNHH TM DV Thái Sinh

2.      Cty TNHH XNK Trường Thành

3.      Cty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

4.      Cty TNHH PVS Việt Nam

5.      Cty TNHH Thủy sản Toàn Cầu