Dự thảo về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự:

Công an “bảo kê” mại dâm sẽ bị phạt tới 30 triệu đồng

VietTimes -- Bộ Công an đang đề xuất phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm. Hành vi giúp sức, lôi kéo, xúi giục, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác mua dâm, bán dâm cũng bị phạt tới 10 triệu đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đó là một trong những nội dung đáng quan tâm tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) mà Bộ Công an đang lấy ý kiến.

Theo đó, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi mua dâm; Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người một lúc.

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi giúp sức, lôi kéo, xúi giục, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác cùng mua dâm.

Đối với hành vi bán dâm: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng đối với hành vi bán dâm.

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

Đối với hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm: Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi che giấu, bảo kê cho các hành vi mua dâm, bán dâm. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi giúp sức, lôi kéo, xúi giục, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác mua dâm, bán dâm.

Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm; góp tiền, tài sản để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm; môi giới mua dâm, bán dâm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cùng với đó, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm.

Bộ Công an đề xuất đối với hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm: Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật, người được giao quản lý cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoặc tổ chức, cá nhân khác để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm, khiêu dâm, kích dục ở cơ sở do mình quản lý.

Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng; tịch thu tiền, tài sản do vi phạm mà có đối với hành vi quy định.