Còn 22 tỉ USD vốn ODA chưa được giải ngân

Theo báo cáo của Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính, 5 năm qua Việt Nam đã giải ngân được 27,8 tỉ USD vốn vay ODA, gấp 3,5 lần giai đoạn 2001-2005. 
Còn 22 tỉ USD vốn ODA chưa được giải ngân

Lãi suất vay nước ngoài khoảng 1,7%/năm với kỳ hạn trung bình là 12,3 năm. Tuy nhiên tính đến hết năm 2015, vốn ODA đã ký nhưng chưa giải ngân còn khoảng 22 tỉ USD.

Ông Võ Hữu Hiển, phó cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, cho rằng cần phải đẩy nhanh việc giải ngân vốn ODA đối với các dự án đã được ký kết, bởi nếu không thì Việt Nam vẫn phải trả phí 0,33%/năm. Với 22 tỉ USD thì khoản phí phải trả mỗi năm là không nhỏ.

Mặt khác, theo ông Hiển, đến năm 2017 chi phí huy động vốn có xu hướng tăng khi nhiều khoản vay ưu đãi, vay ODA sẽ chuyển dần sang vay thương mại với lãi suất tăng lên và kỳ hạn ngắn hơn. Do đó, đây là khó khăn, thách thức rất lớn đối với Việt Nam.

Theo Tuổi trẻ