Cơ quan có thẩm quyền mới trả lời… một nửa đơn thư do Quốc hội chuyển

VietTimes – Thông tin này được cho biết Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2017.
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Quảng Ninh
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Quảng Ninh

Theo đó, trong thời gian 1 năm, tính từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2017, Quốc hội đã nhận được 42.855 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Số lượng đơn thư khiếu nại này tăng 167 lượt so với cùng kỳ.

Qua phân loại, có 28.023 đơn trùng lặp, gửi nhiều cơ quan, đơn nặc danh, mạo danh, khuyết danh, đơn không rõ nội dung…, chiếm 65,39% tổng số. Có 7.121 đơn đủ điều kiện xử lý.

Các cơ quan của Quốc hội đã chuyển 7.121 đơn này tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, sau đó, Quốc hội chỉ nhận được 3.591/7.121 văn bản trả lời từ các cơ quan đã chuyển đơn, chỉ đạt tỷ lệ 50.43%.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, việc thông báo kết quả giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo do Quốc hội chuyển đơn còn chưa được các cơ quan nhận đơn chuyển quan tâm đúng mức.

Cũng theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua khảo sát số khiếu nại, tố cáo đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét theo đơn chuyển từ Quốc hội, thì có đến 27,3% tổng số (30/110 vụ việc) là có căn cứ để xem xét lại.

Điều đó cho thấy chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vẫn còn nhiều bất cập.

Về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết nội dung khiếu nại chủ yếu tập trung vào các vấn đề về đất đai, với khoảng 60 - 65% tổng số đơn thư. Khiếu nại về đất đai chủ yếu là về việc không đồng ý với khung giá bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư, về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở còn để kéo dài, về giải quyết chính sách đối với người có công còn chậm...