Chứng khoán Dầu khí bị phạt 150 triệu đồng

VietTimes -- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định phạt CTCP Chứng khóa Dầu khí về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổng số tiền là 150 triệu đồng.
CTCP Chứng khoán Dầu khí
CTCP Chứng khoán Dầu khí

Cụ thể, ngày 28/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 760/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cụ thể:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do bố trí một số cán bộ, nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Tình tiết giảm nhẹ: Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.