Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

VieTimes -- Sau 8,5 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV đã hoàn toàn bộ chương trình đề ra.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - (Nguồn Internet)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - (Nguồn Internet)

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, phiên họp thứ 3 của UBTVQH đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

UBTVQH đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai sẽ khai mạc vào tháng 10 tới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, các cơ quan soạn thảo các dự án, các cơ quan thẩm tra cùng phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện tất cả các dự án luật, những báo cáo, những dự thảo nghị quyết sẽ trình ra kỳ họp Quốc hội sắp tới.

UBTVQH đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 3 dự án luật gồm: Luật về hội; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy ban của Quốc hội chủ trì thẩm tra những dự án luật này, tiếp thu ý kiến của UBTVQH, sắp tới sẽ báo cáo Bộ Chính trị để hoàn thiện các dự án luật trình ra Quốc hội. Trước khi trình ra Quốc hội, hồ sơ của các dự án luật này phải được gửi tới các đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định trước 20 ngày để các đại biểu Quốc hội nghiên cứu trước kỳ họp thứ 2.

UBTVQH đã cho ý kiến vào 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. UBTVQH nhất trí về sự cần thiết xây dựng và ban hành các luật này và thấy đủ điều kiện để trình ra Quốc hội thảo luận lần đầu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan thẩm tra tiếp thu ý kiến của UBTVQH, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật. Riêng đối với dự án Luật Quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra hoàn thiện và UBTVQH sẽ nghe, cho ý kiến tiếp vào phiên họp của UBTVQH dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 tới. Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ thông báo ý kiến với Chính phủ theo hướng nâng cấp lên thành Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) thay vì sửa đổi một số điều của luật này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết, UBTVQH đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước để thay thế nghị quyết cũ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Tài chính-Ngân sách chủ trì phối hợp với cơ quan soạn thảo và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH để hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình UBTVQH xem xét, thông qua tại phiên họp sau.

Bên cạnh đó, UBTVQH đã thông qua dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; đề nghị Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo (Bộ Tài chính), Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, gửi xin ý kiến các thành viên của UBTVQH trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

UBTVQH cũng đã cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2016 của Chính phủ, của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng. Trên cơ sở ý kiến đóng góp tại thảo luận, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tiếp thu, nghiên cứu để hoàn thiện các dự thảo, các báo cáo và trình ra Quốc hội tại kỳ họp tới.

Ngoài ra, UBTVQH đã xem xét quyết định về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Tòa án nhân dân Tối cao nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Nhấn mạnh thời gian từ nay tới khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV còn rất ngắn (chỉ còn gần một tháng), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan hữu quan tích cực, khẩn trương chuẩn bị tốt các nội dung, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp.