Chưa có căn cứ việc chi 500 - 600 triệu đồng để xin “lốt” vào Bến xe Mỹ Đình

Chiều 21.10, Sở GTVT Hà Nội đã có công văn báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng về việc kiểm tra, xác minh, thông tin và chấn chỉnh công tác quản lý vận tải hành khách (VTHK) liên tỉnh đường bộ trên địa bàn TP.Hà Nội.
Chưa có căn cứ việc chi 500 - 600 triệu đồng để xin “lốt” vào Bến xe Mỹ Đình
Chưa có căn cứ việc chi 500 - 600 triệu đồng để xin “lốt” vào Bến xe Mỹ Đình

Công văn số 3178/SGTVT-VP do Giám đốc Sở GTVT Hà Nội - Vũ Văn Viện, ký nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT và UBND TP.Hà Nội, sau khi rà soát và kiểm tra thông tin, ngày 2010.2015, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức cuộc họp gồm Vụ vận tải Bộ GTVT, Thanh tra Bộ GTVT, Thanh tra TP Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP, TCty Vận tải Hà Nội, các bến xe Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, Lương Yên, Nước Ngầm... để kiểm tra, xác minh thông tin và bàn các giải pháp chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động VTHK liên tỉnh trên địa bàn Hà Nội.

Các ý kiến tại cuộc họp có thể khẳng định thông tin “xin” cơ quan quản lý nhà nước “lốt” xe vào Bến xe Mỹ Đình mất 500 – 600 triệu đồng là chưa có căn cứ.

Về việc này, Bộ GTVT đã có kết luận số 224/KL-BGTVT ngày 7.1.2013 về việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh VTHK bằng ôtô theo tuyến cố định liên tỉnh và hoạt động của bến ôtô khách trên địa bàn TP Hà Nội. Thanh tra TP.Hà Nội cũng đã có văn bản số 3268/KL-TTTP-P6 ngày 11.12.2013 về việc kết luận thanh tra về việc cấp phép mở tuyến tại bến xe Mỹ Đình.

Trên thực tế có hiện tượng các DN, HTX vận tải đang khai thác các tuyến vận tải tại các bến xe có việc sáp nhập, chuyển nhượng cổ phần, chuyển quyền khai thác các xe khách và “lốt” xe giữa các DN và các cá nhân trong nội bộ từng đơn vị theo Luật DN và Luật hợp tác xã. Trong quá trình sáp nhập và chuyển nhượng cổ phần có sự tự thoả thuận giá cả chuyển nhượng giữa các DN và giữa các cá nhân mà cơ quan quản lý tuyến không được quyền tham gia. Vì vậy việc dư luận có thông tin để xin một “lốt” xe tại Bến xe Mỹ Đình mất 500 - 600 triệu đồng có thể là nguồn gốc của những thông tin nêu trên.

Để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động công tác quản lý VTHK liên tỉnh đường bộ trong thời gian tới, cuộc họp thống nhất triển khai ngay một số nội dung sau: Đối với Sở GTVT Hà Nội, tiếp tục rà soát, chấn chỉnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động VTHK liên tỉnh bảo đảm công khai minh bạch, đúng pháp luật, không để phát sinh tiêu cực, hướng tới sự hài lòng của người dân và DN.

Tăng cường thanh, kiểm tra phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những vi phạm của đội ngũ cán bộ công chức trong Sở và các đơn vị có liên quan trong công tác quản lý hoạt động VTHK liên tỉnh. Thường xuyên phát hiện và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc bất cấp trong công tác quản lý nhà nước của Sở nói chung và công tác quản lý VTHK liên tỉnh nói riêng, báo cáo UBND TP.Hà Nội và Bộ GTVT xem xét điều chỉnh góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Sở GTVT Hà Nội cũng yêu cầu các DN quản lý bến xe, tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý vận hành bến xe công khai minh bạch, văn minh, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn thuận tiện cho người dân và DN. Tăng cường công tác quản lý đối với các DN và chủ phương tiện, lái xe hoạt động trong bến.

Đối với các DN đang khai thác các tuyến VTHK liên tỉnh đường bộ, có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định trong việc quản lý, vận hành, khai thác các tuyến VTHK liên tỉnh được chấp thuận. Thực hiện nghiêm túc theo đúng biểu đồ, luồng tuyến VTHK liên tỉnh đường bộ đã được cơ quan quản lý tuyến đã chấp thuận. Phản ánh và báo cáo kịp thời những vấn đề bất cập phát sinh trong quá trình quản lý hoạt động của DN. Khi không có nhu cầu khai thác các lốt xe đã được chấp thuận phải có báo cáo kịp thời với cơ quan quan lý tuyến.

Theo Lao động