Chủ tịch TP HCM yêu cầu theo dõi chặt biến động tài sản của cán bộ

VietTimes -- Chủ tịch TP HCM yêu cầu phải thực hiện nghiêm việc theo dõi chặt biến động tài sản của cán bộ, đặc biệt là với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước và tính trung thực của việc kê khai tài sản sẽ được xem là tiêu chí đánh giá phẩm chất đạo đức công vụ.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (ảnh Thanh Niên)
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (ảnh Thanh Niên)

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo chương trình hành động, UBND TP.HCM sẽ đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình, những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế ngay lập tức mà không cần chờ đến hết nhiệm kỳ. Khuyến khích những cán bộ yếu về năng lực và kém về đạo đức, tín nhiệm thấp tự giác từ chức.

Đặc biệt, TP.HCM khẳng định cam kết sẽ xử lý các trường hợp cán bộ lãnh đạo có dấu hiệu sai phạm và bao che sai phạm; các vụ việc bị dư luận thắc mắc, không đồng tình. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn đối với cán bộ, công chức trong quá trình điều tra xét xử.

Để thực hiện tốt chủ trương, UBND TP.HCM yêu cầu các cấp xây dựng quy định pháp chế cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm người đứng đầu, cũng như phân cấp, phân quyền đối với các cấp quản lý trong việc xử lý những sai phạm, hay kém hiệu quả khi thực hiện công việc được giao. Thậm chí cán bộ có dấu hiệu suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện để rèn luyện, phấn đấu.

Liên quan đến về vấn đề kê khai tài sản, UBND TP.HCM chỉ đạo phải thực hiện nghiêm công tác kê khai, quản lý kê khai tài sản. Đặc biệt là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, xây dựng cơ chế theo dõi và thường xuyên giám sát việc tăng, giảm tài sản của cán bộ, và tính trung thực của việc kê khai tài sản sẽ được xem là tiêu chí đánh giá phẩm chất đạo đức công vụ. Nhất là đẩy lùi tiêu cực trong sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước, ngăn chặn việc hình thành các “nhóm lợi ích”, “sân sau” và các biểu hiện “tham nhũng chính sách”.