Chủ tịch Quốc hội: “Thủ tục hành chính của mình cay độc lắm, độc ác lắm”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nói như vậy tại phiên họp của  Ủy ban thường vụ Quốc hội sáng 23.2, khi cho ý kiến về báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý một số nội dung lớn của dự án Luật dược (sửa đổi).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại phiên họp thứ 45 (Ảnh: QH)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại phiên họp thứ 45 (Ảnh: QH)

Tại phiên họp, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm chính là cấp chứng chỉ hành nghề dược. Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho biết, nhiều ý kiến nhất trí với dự thảo Luật là cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn 5 năm; có ý kiến đề nghị quy định cấp chứng chỉ hành nghề dược một lần kèm theo điều kiện định kỳ cập nhật kiến thức chuyên môn và tiến tới lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề cả nghề y và dược cùng có thời hạn 5 năm khi mà cải cách hành chính có tiến bộ.

Theo bà Mai, thường trực Ủy ban thấy rằng, việc cấp chứng chỉ hành nghề 5 năm/lần tuy phù hợp với thông lệ quốc tế và giúp quản lý được chất lượng hành nghề, cập nhật kiến thức chuyên môn nhưng lại phát sinh thủ tục hành chính, chưa phù hợp với xu thế cải cách hành chính hiện nay. Do còn hai loại ý kiến khác nhau, Thường trực Ủy ban kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho xin ý kiến đại biểu Quốc hội 2 phương án: phương án cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn 5 năm và phương án cấp chứng chỉ hành nghề dược 1 lần. Sau đó, Luật sẽ thể hiện theo ý kiến đa số đại biểu Quốc hội.

Trước vấn đề trên, Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề tại sao không cấp 1 lần mà 5 năm lại cấp lại, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: "Thủ tục hành chính của mình cay độc lắm, độc ác lắm, quá nhiều thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, nhiều thủ tục để làm gì?, để có tiền thì mới xong chứ sao nữa. Pháp luật nói tự do kinh doanh mà sao nghề chữa bệnh cứu người lại gây cản trở". Từ đó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, chỉ cấp một lần thôi, về sau kiểm tra thấy đủ điều kiện thì hoạt động tiếp, còn không đủ thì thôi chứ sao lại một vài năm lại cấp lại.

Giải trình thêm, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội cho rằng Sau khi ký 7 năm TPP mới tham gia vào lộ trình thuốc nên bây giờ vẫn đang bảo vệ được thuốc trong nước bằng các quy định của luật đấu thầu. Tất cả thuốc vào ta đều phải kiểm soát nên cần có quy trình chặt chẽ nên đang giao cho Chính phủ để chặt chẽ.
"Cấp chứng chỉ hành nghề trình xin được trình ra Quốc hội phương án: Một là 5 năm cấp 1 lần, nhưng thấy thủ tục của ta nhiêu khê lắm nên 5 năm lại thêm thủ tục giấy tờ, tăng thêm thủ tục rườm rà. Do đó trình ra 2 phương án là cấp 1 lần và 5 năm cấp 1lần để các đại biểu lựa chọn.

Theo Lao Động