Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Phát huy tinh thần yêu nước, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Chúng ta cần phát huy cao độ sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để vững bước đi lên.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp năm mới 2018 và đón Tết cổ truyền Mậu Tuất của dân tộc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trả lời phỏng vấn của VTV, qua đó khẳng định: Với những thành tựu to lớn đã đạt được, thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao đã tạo ra những tiền đề quan trọng trong năm mới để toàn Đảng, Toàn quân và toàn dân tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

PV: Với sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2017. Xin Chủ tịch nước khái quát về những thành tựu nổi bật của đất nước?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Có thể khẳng định, lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta đã hoàn thành toàn diện và vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách và các cân đối lớn của nền kinh tế đều đạt yêu cầu đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 425 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đã thu được thành quả rất đáng khích lệ. 

Chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững; quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng.

PV: Trên cương vị Chủ tịch Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25, xin Chủ tịch nước cho biết ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện đối ngoại đa phương lớn nhất này?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Năm APEC Việt Nam 2017, Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 đã đưa Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới cho thấy vị trí chiến lược, vai trò to lớn của Việt Nam trong khu vực, sự cam kết của các nền kinh tế thành viên đối với tiến trình hợp tác APEC, cũng như sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với APEC và Việt Nam. 

Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đều đánh giá cao vai trò chủ nhà của ta trong việc dẫn dắt, khởi xướng nhiều ý tưởng, sáng kiến để đưa APEC đi đến đồng thuận trên nhiều vấn đề, hướng tới xây dựng tương lai chung. 

Con số kỷ lục hơn 4.000 lượt doanh nghiệp tham gia các sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC thể hiện tinh thần kinh doanh và khởi nghiệp, sáng tạo của APEC, khẳng định APEC là diễn đàn vì người dân và doanh nghiệp, đồng thời mở ra triển vọng mới về sự tăng trưởng đầu tư, thương mại và kinh doanh cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đất nước ta. Thắng lợi của Năm APEC 2017 còn đặt nền móng nâng tầm quan hệ song phương giữa nước ta với các đối tác.

PV: Cùng với những thành tựu cả về đối nội, đối ngoại, chúng ta cũng nhận thấy còn một số hạn chế cần phải khắc phục. Trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước có điều gì trăn trở?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Chúng ta vui mừng, tự hào trước những thành tựu to lớn của đất nước, đồng thời phải rất nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế. 

Chất lượng tăng trưởng chưa cao; nhiều cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật còn bất cập, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn rườm rà; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn xảy ra ở nhiều nơi; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết dứt điểm; nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ, hiệu quả thấp, thua lỗ, thất thoát; khai thác tài nguyên còn lãng phí; chưa có giải pháp khắc phục có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường; tình trạng xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, những biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống gây bức xúc trong dư luận xã hội; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, những người nghèo còn gặp nhiều khó khăn. 

Những hạn chế nêu trên đang là trở ngại trên con đường phát triển của đất nước. Điều quan trọng là chúng ta dám nhìn thẳng vào sự thật, chủ động đề ra các giải pháp để khắc phục.

PV: Năm 2018 là năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, xin Chủ tịch nước cho biết những thuận lợi và khó khăn của đất nước?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ, khó khăn và thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và phát triển đất nước. 

Trong đó, lợi thế về lao động đang mất đi nhanh chóng do tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên sẽ chịu nhiều ảnh hưởng, tác động từ tình hình kinh tế thế giới. Trong bối cảnh trên, chúng ta cần phát huy cao độ sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để vững bước đi lên.

PV: Trước thềm năm mới, Chủ tịch nước có điều gì muốn gửi gắm đến đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng với những thành tựu to lớn đã đạt được, thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra. 

Tôi tin tưởng với khí thế mới, sức sống mới, niềm tin mới và quyết tâm mới, đồng bào miền xuôi cũng như miền ngược, ở trong và ngoài nước hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp năm mới 2018 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Mậu Tuất của dân tộc, xin chúc đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước!  

Theo VTV
http://vtv.vn/trong-nuoc/phat-huy-tinh-than-yeu-nuoc-dua-dat-nuoc-phat-trien-nhanh-ben-vung-20180215175109642.htm