Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cử người sang Singapore, Trung Quốc học ‘cắt tỉa cây xanh’

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị bố trí, lựa chọn một số cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ về cắt tỉa đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây xanh tại Singapore, Trung Quốc.
Các cây xanh từ 10 tuổi trở lên khi chặt hạ phải được thay bằng cây có đường kính tương ứng - Ảnh minh họa: T.N
Các cây xanh từ 10 tuổi trở lên khi chặt hạ phải được thay bằng cây có đường kính tương ứng - Ảnh minh họa: T.N

Theo thông báo hôm nay 24.2 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, trước tình trạng nhiều đơn vị tham gia quản lý, cắt tỉa cây xanh, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu giao toàn bộ việc cắt tỉa cây xanh trên địa bàn 12 quận cho Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanhHà Nội thực hiện, đảm bảo mỹ quan đô thị, phù hợp từng tuyến phố.

UBND thành phố cũng chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu công tác quản lý, duy trì cây xanh thảm cỏ trên địa bàn toàn thành phố giai đoạn 2016 - 2019. Trước mắt, thực hiện đặt hàng theo từng quý.

Việc đấu thầu sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án tổng thể của thành phố. Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung giao UBND các quận, huyện, thị xã khảo sát, thống kê lại cụ thể khối lượng cây xanh, thảm cỏ, phân loại từng loại cây xanh trên địa bàn quản lý, thống kê các công việc cần triển khai, các dự án cần thực hiện trong thời gian tới, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Về việc quản lý, trồng thay thế, trồng mới cây xanh, ông Chung yêu cầu Sở Xây dựng thành lập các tổ, cùng Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội thực hiện cắt tỉa, trồng mới, thay thế cây xanh theo khả năng thực hiện của công ty. Việc trồng mới cây thiếu, thay thế cây cong, cây mục nát phải được thực hiện xong trong đêm. Sau khi thay thế sẽ tiếp tục cắt tỉa vào thời điểm thích hợp, đảm bảo điều kiện sinh trưởng của cây.

Đặc biệt, với những tuyến phố có cây tuổi đời từ 10 năm trở lên, khi thay thế phải đảm bảo cây có đường kính tương ứng.

Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công ty Công viên cây xanhHà Nội nghiên cứu, tổ chức lại bộ máy tổ chức của công ty theo hướng thành lập các đơn vị cắt tỉa chuyên nghiệp, các xí nghiệp trồng cây mới và phát triển cây giống, quản lý cây xanh, thành lập các đơn vị quản lý công viên, vườn hoa. Sau khi cơ cấu lại, các đơn vị bố trí chọn một số cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ về cắt tỉa đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây xanh một số nước như Singapore, Trung Quốc.

Theo Thanh niên