Chủ tịch Đà Nẵng bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

VietTimes -- Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ-Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về những sai phạm đã kết luận trước đó.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về những sai phạm đã kết luận trước đó.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về những sai phạm đã kết luận trước đó.

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Tại kỳ họp, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét việc thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; và ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về các vi phạm, khuyết điểm như đã kết luận tại Kỳ họp 17 của UBKT Trung ương.
Việc kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân nêu trên tại các tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng theo kế hoạch của UBKT Trung ương. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và các cá nhân được kiểm tra thống nhất với kết luận của UBKT Trung ương, cho rằng việc kiểm tra của UBKT Trung ương đối với Đà Nẵng là đúng đắn, kịp thời; những vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra là bài học sâu sắc cho công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền TP.
UBKT Trung ương nhận thấy, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, của ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ đã được kết luận tại Kỳ họp 17 của UBKT Trung ương là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền Thành phố, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Sau khi xem xét, cân nhắc nhiều mặt; căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW và Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm cụ thể như sau: UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ-Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.