Chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực đã nộp phương án phá dỡ phần sai phạm

Phương án này sẽ được Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên báo cáo và xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn, các cấp có thẩm quyền để xem xét, thẩm định phương án phá dỡ để làm sao việc phá dỡ phải đảm bảo an toàn cho người và công trình lân cận, bảo đảm vệ sinh môi trường.
Chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực đã nộp phương án phá dỡ phần sai phạm

Việc phá dỡ phải được giám sát để ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra. Trong quá trình phá dỡ, Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng quận và các cơ quan liên quan phải áp dụng các biện pháp giám sát, đôn đốc chủ đầu tư trong quá trình phá dỡ bộ phận công trình vi phạm.

Trường hợp phương án phá dỡ không đảm bảo, hoặc chủ đầu tư không thực hiện phá dỡ theo đúng quy định, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình căn cứ Điều 24 Nghị định 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ, chỉ định tổ chức tư vấn lập phương án phá dỡ, chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí lập phương án phá dỡ.

Trước đó, Thanh tra thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại Dự án trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở bán, cho thuê số 8B Lê Trực, theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo Enternews