Chốt tăng lương tối thiểu năm 2017 ở mức 7,3%

VietTimes -- Ngày 2/8, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 để trình Chính phủ với mức đề xuất tăng bình quân 7,3% so với mức hiện tại.

Năm 2017 mức lương tối thiểu vùng sẽ là 7,3%- (Ảnh minh họa)

Năm 2017 mức lương tối thiểu vùng sẽ là 7,3%- (Ảnh minh họa)

Trưa ngày 2/8 tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu bình quân là 7,3% so với mức hiện tại

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng 11,11% lương tối thiểu vùng, Đến cuộc hiệp thương lần này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hạ mức đề xuất tăng lương xuống còn 10%.

Trong khi đó VCCI vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 ở mức 4,5-5% như đề xuất trước đó.

Do không thể thống nhất được mức tăng lương, nên Hội đồng đã thống nhất đi đến bỏ phiếu. Kết quả phương án tăng lương tối thiểu vùng được xác định là bình quân 7,3% so với mức hiện tại.

Kết quả tăng lương với các vùng từ năm 2017 cụ thể như sau: Vùng 1 tăng thêm 250.000 đồng, tức tăng 7,1%, Vùng 2 tăng 220.000 đồng, tăng 7,1%, Vùng 3 tăng 200.000 đồng, tăng 7,4%, và Vùng 4 tăng 180.000 đồng, tăng 7,9%.