Chính thức cho phép cho Công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn xả thải ra biển

VietTimes -- Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn đã được quyết định cấp phép, cho xả 241.428m3 nước thải ra vùng biển ven bờ xã Hải Yến,huyện Tĩnh Gia, trong vòng 6 tháng 
 Công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: Nguồn internet
Công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: Nguồn internet

Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép cho Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn được xả vào mương thu gom chung của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, sau đó chảy ra vùng biển ven bờ thuộc xã Hải Yến khoảng 2.250 m3/ngày đêm, chế độ xả 24 giờ/ngày đêm.

Nguồn nước thải sẽ xả là thu gom từ hoạt động thử thủy lực, súc rửa đường ống công nghệ trong nhà máy.  Ngoài ra là nước từ phân xưởng khử khoáng trong giai đoạn thi công xây dựng tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Cả hai nguồn nước xả này đều không sử dụng hóa chất.

Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ đầu tư phải đảm bảo chất lượng nước thải lấy mẫu phân tích, đạt giá trị các thông số ô nhiễm được phép xả thải, không vượt quá giá trị tối đa cho phép thì mới được tiến hành việc xả thải.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu phải tiến hành quan trắc liên tục lưu lượng nước thải qua đồng hồ đo lưu lượng ở đầu ra, quan trắc chất lượng thải sau xử lý trước khi xả theo tần suất 7 ngày/lần. Đồng thời, doanh nghiệp và cơ quan quan trắc phải phải thực hiện báo cáo 7 ngày/lần tới Sở TNMT, BQL Khu kinh tế Nghi Sơn, UBND huyện Tĩnh Gia về tình hình xả thải.