Chính phủ yêu cầu điều tra toàn bộ các vấn đề liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh

VietTimes -- Văn phòng Chính phủ đã gửi công văn 6192/VPCP-V.I, chỉ đạo 5 cơ quan gồm Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nội vụ, yêu cầu làm rõ các nội dung liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, và báo cáo Tổng bí thư, Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại văn bản số 1578-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về việc chỉ đạo cơ quan chức năng của Bộ Công an điều tra làm rõ các vi phạm dẫn đến thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng giai đoạn 2012 - 2013 tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), báo cáo Tổng bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Với Thanh tra Chính phủ, cơ quan này được giao nhiệm vụ tiếp tục làm rõ các vi phạm trong việc đầu tư, thực hiện các dự án của PVC giai đoạn 2008 - 2013. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu và đề xuất xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2016.

Bộ Tài chính, Bộ Công thương có trách nhiệm xác định việc lỗ lũy kế gần 3.300 tỉ đồng của PVC giai đoạn 2012 - 2013 có bảo toàn vốn hay không. Sau khi có kết quả thì có văn bản gửi Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ, để phối hợp xử lý, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/8.

Bộ Nội vụ có là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan kiểm tra, kết luận rõ đúng sai việc thực hiện quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về việc thuyên chuyển, tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Bộ Nội vụ cũng có nhiệm vụ đồng thời phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc kiểm tra, kiểm điểm và xử lý vi phạm theo ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại văn bản số 1578-CV/VPTW, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/8.