Chính phủ, Thủ tướng đã triển khai thực hiện Luật Thủ đô như thế nào?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn Hà Nội) về việc triển khai thực hiện Luật Thủ đô.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khoá XIII, đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn Hà Nội) đã có câu hỏi chất vấn Thủ tướng về việc triển khai thực hiện Luật Thủ đô.

Theo đó, đại biểu Khánh muốn làm rõ Chính phủ, Thủ tướng đã triển khai thực hiện Luật Thủ đô như thế nào và việc trình Quốc hội quyết định hỗ trợ ngân sách trung ương cho ngân sách Thủ đô để triển khai từng dự án quan trọng như thế nào.

Tại văn bản trả lời chất vấn đại biểu Khánh, Thủ tướng khẳng định: Hà Nội là Thủ đô của cả nước nên việc đầu tư trên địa bàn thành phố luôn được Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hết sức quan tâm.

Thủ tướng cho biết, tổng hợp sơ bộ danh mục các dự án đầu tư được Trung ương hỗ trợ kể từ khi triển khai Luật Thủ đô (có hiệu lực từ năm 2013) đến nay trên địa bàn Hà Nội như sau:

Về các dự án Trung ương hỗ trợ mục tiêu cho Hà Nội: Từ năm 2013, TP đã được Trung ương hỗ trợ đầu tư 29 dự án hạ tầng trọng điểm có tổng mức đầu tư (tất cả các nguồn vốn) là 107.471,5 tỷ đồng.

Trong đó: nguồn ngân sách trung ương 70.151 tỷ đồng (vốn trong nước: 3.079 tỷ đồng, vốn nước ngoài (ODA): 67.072 tỷ đồng), vốn trái phiếu Chính phủ 4.580,7 tỷ đồng.

Cụ thể, các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương:

- Các dự án sử dụng vốn trong nước gồm 9 dự án, tổng mức đầu tư là 4.796,8 tỷ đồng, trong đó: ngân sách trung ương là 3.079 tỷ đồng. Lũy kế vốn đã bố trí cho các dự án này đến hết kế hoạch năm 2015 là 3.790,5 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 2.745 tỷ đồng.

- Các dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA) gồm 10 dự án, tổng mức đầu tư là 91.748,5 tỷ đồng, trong đó: vốn nước ngoài (ODA) là 67.072 tỷ đồng, vốn đối ứng (ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác) là 24.676,3 tỷ đồng.

Các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ gồm 10 dự án với tổng mức đầu tư là 10.926,2 tỷ đồng, trong đó vốn trái phiếu Chính phủ theo quy định là 4.580,7 tỷ đồng. Lũy kế vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2016 cho các dự án nêu trên là 4.384,3 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung giai đoạn 2014 - 2016 là 2.911,6 tỷ đồng.

Về đầu tư của các bộ, ngành Trung ương trên địa bàn Hà Nội, Thủ tướng cho biết: Tổng hợp sơ bộ từ năm 2013, các bộ, ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn Hà Nội 227 dự án với tổng mức đầu tư (tất cả các nguồn vốn) là 191.827,5 tỷ đồng.

Trong đó: nguồn ngân sách trung ương 155.095 tỷ đồng (vốn trong nước 57.622,2 tỷ đồng, vốn nước ngoài (ODA) 97.472,8 tỷ đồng), vốn trái phiếu Chính phủ 16.807 tỷ đồng. 

Cụ thể, các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương:

- Các dự án sử dụng vốn trong nước gồm 188 dự án, tổng mức đầu tư là 54.064,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 34.810,6 tỷ đồng.

- Các dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA) gồm 13 dự án, tổng mức đầu tư là 120.284,4 tỷ đồng, trong đó: vốn nước ngoài (ODA) là 97.472,8 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách trung ương là 22.811,6 tỷ đồng.

Các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ gồm 25 dự án với tổng mức đầu tư là 17.478,4 tỷ, trong đó vốn trái phiếu Chính phủ theo quy định là 12.158 tỷ đồng. Lũy kế vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2016 cho các dự án nêu trên là 12.135,6 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung giai đoạn 2014 - 2016 là 7.075,3 tỷ đồng.

Theo Bizlive