Chính phủ ra nghị định Thành lập Nhà chức trách hàng không

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2015/NĐ-CP quy định về Nhà chức trách hàng không, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10.
Lực lượng an ninh hàng không sân bay TSN đi tuần tra thường xuyên trong những ngày thực hiện an ninh hàng không Cấp độ 1
Lực lượng an ninh hàng không sân bay TSN đi tuần tra thường xuyên trong những ngày thực hiện an ninh hàng không Cấp độ 1

Theo đó, Chính phủ đã quy định Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải trở thành Nhà chức trách hàng không.

Nhà chức trách hàng không được sử dụng con dấu có hình Quốc huy của Cục Hàng không Việt Nam; sử dụng tên giao dịch quốc tế của Cục Hàng không Việt Nam là “Civil Aviation Authority of Vietnam”.

Nhà chức trách hàng không có quyền ban hành chỉ thị, huấn lệnh để đảm bảo việc tuân thủ các quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không và duy trì hoạt động đồng bộ của dây chuyền vận chuyển hàng không; thực hiện các biện pháp khẩn cấp như ra quyết định tạm ngừng hoạt động bay tại sân bay trong trường hợp cần thiết vì lý do thiên tai hoặc khẩn nguy sân bay; đình chỉ chuyến bay; đình chỉ hoạt động của tàu bay, phương tiện, thiết bị chuyên ngành hàng không trong trường hợp uy hiếp an toàn hàng không, an ninh hàng không; đình chỉ hoạt động của nhân viên hàng không trong các trường hợp vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn hàng không…

Nhà chức trách hàng không cũng có trách nhiệm thiết lập hệ thống báo cáo sự cố, tai nạn hàng không trong ngành hàng không; tổ chức việc điều tra, phân tích, xác minh và đánh giá các tình huống uy hiếp an toàn hàng không, an ninh hàng không, sự cố, tai nạn hàng không; chỉ đạo, giám sát việc xử lý, khắc phục các tình huống uy hiếp an toàn hàng không, an ninh hàng không, sự cố, tai nạn hàng không; ban hành các khuyến cáo, chỉ thị cần thiết nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự cố, tai nạn hàng không…

Theo PLTP