Chính phủ Hàn Quốc tài trợ 20 triệu USD để Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn

VietTimes -- Thông tin được đại diện Bộ Quốc Phòng đưa ra tại buổi bàn giao đất đã được xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng cho Bộ GTVT quản lý diễn ra sáng 9/8 tại Đà Nẵng.

Trong tháng 9/2017, Bộ Quốc phòng sẽ triển khai Dự án Việt Nam - Hàn Quốc khắc phục hậu quả bom mìn sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc trị giá 20 triệu USD, nguồn lực trang thiết bị và công sức người lính của Bộ Quốc phòng khoảng 9 triệ

Trong tháng 9/2017, Bộ Quốc phòng sẽ triển khai Dự án Việt Nam - Hàn Quốc khắc phục hậu quả bom mìn sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc trị giá 20 triệu USD, nguồn lực trang thiết bị và công sức người lính của Bộ Quốc phòng khoảng 9 triệ

Theo đó, trong tháng 9/2017, Bộ Quốc phòng sẽ triển khai Dự án Việt Nam - Hàn Quốc khắc phục hậu quả bom mìn sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc trị giá 20 triệu USD, nguồn lực trang thiết bị và công sức người lính của Bộ Quốc phòng khoảng 9 triệu USD.
Theo kế hoạch, đến hết năm 2019 sẽ rà phá bom mìn, vật nổ giải phóng được 8.000ha đất sạch để bàn giao cho 2 tỉnh Bình Định và Quảng Nam để phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh. 
Để đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra, Chính phủ cho phép Bộ Quốc phòng sử dụng mọi nguồn lực trong nước và quốc tế, kể cả vốn vay ưu đãi để đẩy nhanh nhất công việc khắc phục hậu quả chiến tranh và trong đó Bộ Quốc phòng là lực lượng nòng cốt trong việc xử lý đất đai ô nhiễm bom mìn, chất độc hóa học.