Chính phủ đồng ý tạm dừng ký hợp đồng dự án nước sông Đà với nhà thầu Trung Quốc

VietTimes -- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với  đề nghị của UBND thành phố Hà Nội về việc yêu cầu Chủ đầu tư Dự án hệ thống cấp nước sông Đà 2 tạm dừng ký hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc cung cấp ống gang dẻo cho dự án 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, lý do tạm dừng là để nghiên cứu, đánh giá kỹ các vấn đề liên quan đến dự án. Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chỉ đạo Vinaconex thực hiện Dự án theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu cung cấp nước sạch cho nhân dân Thủ đô. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát toàn bộ quá trình thực hiện dự án; trên cơ sở đó, có đánh giá làm rõ những thông tin gần đây mà dư luận đề cập liên quan đến dự án, khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đề xuất rõ những giải pháp (nếu có)) để bảo đảm dự án được thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ và theo đúng quy định của pháp luật. 

Dư luận hiện lo ngại sảm phầm ống gang dẻo của nhà thầu cung cấp là Công ty TNHH Xinxing – Trung Quốc sẽ không đảm bảo chất lượng, tiến độ Dự án cũng như chất lượng, độ bền vật liệu ống gang dẻo và nguy cơ nhiễm chì không đảm bảo sức khỏe

 Do vậy, UBND thành phố Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ đầu tư Dự án tạm dừng việc ký kết hợp đồng với Nhà thầu cung cấp vật tư ống gang dẻo cho dự án để nghiên cứu, đánh giá kỹ các vấn đề liên quan đến dự án.